Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Edičná a publikačná činnosť

Katedra slovenských dejín a jej pracovníci a podielajú na vydávaní nasledujúcich edičných sérií a publikácií:

Historica

Zborník Filozofickej fakulty UK v Bratislave - Historica je jedným z najdlhšie vydávaných zborníkov (ročeniek) na Filozofickej fakulte. Katedra slovenských dejín ho vydáva spolu s historickými sesterskými katedrami - Katedrou všeobecných dejín a Katedrou archívnictva a pomocných vied historických. Doteraz vyšlo viac ako 40 ročníkov, v ktorých sú publikované práce pracovníkov vyššie uvedených katedier, práce kolegov z iných partnerských inštitúcií (vysokoškolské pracoviská, Historický ústav SAV) a vybrané časti diplomových prác poslucháčov katedier.

 

<output>Zborník Filozofickej fakulty UK v Bratislave - Katedra všeobecných dejín ho vydáva spolu s Katedrou slovenských dejín a s Katedrou archívnictva a pomocných vied historických. Je jedným z najdlhšie vydávaných zborníkov na Filozofickej fakulte. Doteraz vyšlo už 45 ročníkov, v ktorých sú publikované práce pracovníkov vyššie uvedených katedier, práce kolegov z iných partnerských inštitúcií (vysokoškolské pracoviská, Historický ústav SAV) a vybrané časti diplomových prác poslucháčov katedier.</output>

<output>Zborník Filozofickej fakulty UK v Bratislave - Katedra všeobecných dejín ho vydáva spolu s Katedrou slovenských dejín a s Katedrou archívnictva a pomocných vied historických. Je jedným z najdlhšie vydávaných zborníkov na Filozofickej fakulte. Doteraz vyšlo už 45 ročníkov, v ktorých sú publikované práce pracovníkov vyššie uvedených katedier, práce kolegov z iných partnerských inštitúcií (vysokoškolské pracoviská, Historický ústav SAV) a vybrané časti diplomových prác poslucháčov katedier.</output>

Historia nova

Zborníková séria Historia nova vychádza od roku 2010. Zborníky vydáva Katedra slovenských dejín a celý projekt od jeho vzniku vedie PhDr. Peter Podolan, PhD. Obsahujú široké spektrum príspevkov od štúdií cez menšie články, eseje, recenzie, anotácie až po zvláštne útvary ako bibliografie, zoznamy, edície. Zborníky vychádzajú nepravidelne dvakrát ročne a aktuálne sa pripravuje už 9. "číslo". Historia nova je plne online, portál okrem všetkých čísel, separátov obsahuje aj indexy obsahujúce zoznamy radené podľa rôznych kritérií (abecedne, podľa autorov, podľa druhov príspevkov, resumé v cudzích jazykoch).

Historia nova (online)