Mgr. Ivana Lukáč Labancová, PhD.

Číslo miestnosti na katedre:  Š 428
E-mail: labancova11uniba.sk
Konzultačné hodiny: Počas skúškového obdobia najmä po dohode e-mailom alebo v UT 9:30 - 11:00

V rokoch 2012 – 2017 študovala odbor učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, počas ktorého v roku 2016 strávila semester na študijnom pobyte na Jagelovskej univerzite v Krakove v rámci programu Erasmus+. Štúdium úspešne absolvovala v roku 2017 obhájením diplomovej práce s názvom Františkánske kázne z archívu minoritov v Levoči, za ktorú jej bola udelená Cena rektora za vynikajúcu diplomovú prácu. V roku 2017 sa stala súčasťou Katedry slovenských dejín ako interná doktorandka. Témou jej dizertačnej práce sú Slovenskojazyčné františkánske kázne v Hornom Uhorsku (na východnom Slovensku) a jej školiteľom je prof. Martin Homza, Dr.
 
Evidencia publikačnej činnosti

Room:  Š 428
E-mail: labancova11uniba.sk
Konzultačné hodiny: MON 14:00 - 17:00 a TUE 9:30 - 11:00


Mgr. Ivana Labancová studied history and Slovak language and literature at the Faculty of Arts of Comenius University. During her MA studies she spent a semester in the framework of Erasmus+ at the Jagiellonian University in Krakow. She defended her MA thesis, Františkánske kázne z archívu minoritov v Levoči (Franciscan Sermons in the Archives of Friars Minor in Levoča) in 2017, awarded Rector’s Prize. She joined the Department of Slovak History as a doctoral student in 2017. The topic of her dissertation is Slovak-language Franciscan Sermons in Upper Hungary (eastern Slovakia), under the supervision of Prof. Martin Homza. 
 
Publications