Mgr. Ivana Lukáč Labancová, PhD.

Číslo miestnosti na katedre:  Š 428
E-mail: labancova11uniba.sk
Konzultačné hodiny: UTO 12:30 - 14:00

Vo svojom výskume sa primárne venuje ranonovovekým kázňam, metódam digital humanities a rehoľným rádom. V roku 2022 ukončila doktorandské štúdium v odbore slovenské dejiny dizertačnou prácou na tému Viacjazyčnosť vo františkánskom kazateľstve 18. storočia, ktorá následne vyšla tlačou v rámci edície Monumenta Lingua Slovacae. V rokoch 2012 - 2017 študovala odbor učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium úspešne absolvovala v roku 2017 obhájením diplomovej práce s názvom Františkánske kázne z archívu minoritov v Levoči, za ktorú jej bola udelená Cena rektora za vynikajúcu diplomovú prácu. Počas svojho štúdia i odbornej praxe absolvovala viacero zahraničnčých štipendijných pobytov a workshopov. Medzi tie najvýznamnešie patria študijne pobyty na Rakúskej akadémii vied vo Viedni (2021, 2023) a na Jagelovskej univerzite v Krakove (2016, 2018). 
 
Evidencia publikačnej činnosti

Room:  Š 428
E-mail: labancova11uniba.sk
Konzultačné hodiny: TUE 12:30 - 14:00


Mgr. Ivana Labancová studied history and Slovak language and literature at the Faculty of Arts of Comenius University. During her MA studies she spent a semester in the framework of Erasmus+ at the Jagiellonian University in Krakow. She defended her MA thesis, Františkánske kázne z archívu minoritov v Levoči (Franciscan Sermons in the Archives of Friars Minor in Levoča) in 2017, awarded Rector’s Prize. She joined the Department of Slovak History as a doctoral student in 2017. The topic of her dissertation is Slovak-language Franciscan Sermons in Upper Hungary (eastern Slovakia), under the supervision of Prof. Martin Homza. 
 
Publications