Revolúcia 1848/1849

 Revolučné roky 1848/49 – 2.časť, budúcnosť Slovákov

v cykle relácií RTVS "Osmičky v našich dejinách"

Odvysielané 22. 6. 2018 - RTVS (Rádio Regina)

Autorsky a redakčne pripravujú: Jozef Hajko

Rozhovor vedú prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD. a PhDr. Peter Podolan, PhD.