Kollárov a Štúrov spor o jazyk Slovákov

 

 

Kollárov a Štúrov spor o jazyk Slovákov

v cykle relácií RTVS Dejiny.sk

Odvysielané 21. 5. 2015 - RTVS

Autorsky a redakčne pripravujú: Peter Turčík a Róbert Kotian

Rozhovor vedú PhDr. Daniela Kodajová, PhD. a PhDr. Peter Podolan, PhD.