Anton Bernolák

 


Anton Bernolák

v cykle relácií RTVS Na počiatku bolo "ô"

Odvysielané 20. 7. 2013 - RTVS

Autorsky a redakčne pripravujú: Róbert Kotian

Rozhovor vedú Prof. PhDr. Pavol ŽIGO, CSc. a PhDr. Peter Podolan, PhD.