Z

ZAP, Karel Vladislav (1812 - 1871)

Alterthümer und Denkwürdigkeiten Böhmens (1860)   [KRAM.NKP.CZ]

Cesty a procházky po Halické zemi (1844)   [KRAM.NKP.CZ]

Česko-moravská kronika (1862-1898)   [KRAM.NKP.CZ]

Das historische Prag in 25 Stahlstielen (1864)   [KRAM.NKP.CZ]

Der kleine Wegweiser durch Prag (1852)   [KRAM.MLP.CZ]

Dodawní swazek ku Wšeobecnému zeměpisu od Karla Wladislawa Zapa, obsahující rejstřík a doplňky (1851)   [KRAM.NKP.CZ]

Erdbeschreibung des Kaiserthums Österreich mit einem historischen Anhange (1852)   [KRAM.NKP.CZ]

Erinnerung an Prag: Beschreibung der hauptsächlisten Merkwürdigkeiten dieser Hauptstadt (1845?)   [MIRROR]

Historické a umělecké památky pražské (1864)   [KRAM.MLP.CZ]

Hlavní farní chrám Nanebevzetí Panny Marie před Týnem ve Starém městě Pražském (1854)   [KRAM.NKP.CZ]   [KRAM.MLP.CZ]

Karla Wladislawa Zapa Wšeobecný zeměpis (1846 - 1850)   [KRAM.NKP.CZ]

Kratičký zeměpis Čech, Moravy a Slezska (1863)   [KRAM.NKP.CZ]

Krátký prostonárodní zeměpis císařství Rakouského (1874)   [KRAM.NKP.CZ]

Obrazy, powěsti a anekdoty z národního a společenského žiwota Sv. I (1843) [KRAM.NKP.CZ]   Sv. II (1843) [KRAM.NKP.CZ]

Popis královského hradu, hlavního chrámu u sv. Víta a všech jiných kostelův a světských stavení na Hradčanech v Praze (1868)   [KRAM.MLP.CZ]

Popsánj kr. hlawnjho města Prahy pro cizince i domácj (1835)   [KRAM.NKP.CZ]   [KRAM.MLP.CZ]

Prague historique (1864)   [KRAM.NKP.CZ]

Praha. Popsání hlavního města království Českého, obsahující jeho dějiny, místopis, umělecké a archaeologické památky a statistiku (1868)   [KRAM.MLP.CZ]

Pražský hlavní chrám sv. Víta, jeho nynější stav a potřeba, aby se již ruka přiložila k dostavění této nejpřednější svatyně v zemi České (1868)   [KRAM.MLP.CZ]

Průwodce po Praze (1848)   [KRAM.NKP.CZ]   [KRAM.MLP.CZ]

Starožitnosti a Památky země České (1860 - 1865)   [KRAM.NKP.CZ]

Taras Bulba (1846)   [KRAM.NKP.CZ]

Vypsání husitské války (1868) [KRAM.NKP.CZ]   II. vydanie (1893) [KRAM.NKP.CZ]

Wegweiser durch Prag (1848)   [KRAM.MLP.CZ]

Zeměpis k užitku v III. třídě nižších škol realních (1853)    [KRAM.NKP.CZ]

Zeměpis mocnářství rakouského s dějepisným přídavkem (1852)   [KRAM.NKP.CZ]