Š

ŠAFÁRIK, Pavol Jozef (1795 - 1861)

Albanien, Rumelien und die österreichisch-montenegrinische Gränze, oder, Statistisch-topographische Darstellung der Paschaliks Skutari, Priserend, Ipek, Toli-Monastir, Jakova, Tirana, Kavaja, Elbassan und Ohrida, so wie des Gränzdistricts von Budua in Österreichisch-Albanien (Predhovor)(1844)   [KRAM.NKP.CZ]

Die ältesten Denkmäler der böhmischen Sprache (1840)   [KRAM.NKP.CZ]   [GOOGB]

Elemente der altböhmischen Grammatik (1847)   [GOOGB]   [A.ORG]   [A.ORG]

Gedichte aus Böhmens Vorzeit verdeutscht von Joseph Mathias Grafen von Thun (1845)   [GOOGB]

Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten (1826)   [A.ORG]   [A.ORG]   [GOOGB]   [KRAM.NKP.CZ]  (1869) [A.ORG]   [A.ORG]   [A.ORG]     

Geschichte der südslawischen Literatur (1865)   I. diel  [A.ORG]   [A.ORG]   [GOOGB]   [GOOGB]   [GOOGB]  II. diel [A.ORG]   [GOOGB]  III. diel [A.ORG]   [A.ORG]   [A.ORG]

Glagolitische Fragmente (1857)   [KRAM.NKP.CZ]   [GOOGB]

Kurze Uebersicht der ältesten kirchenslawischen Literatur (1848) [GOOGB]

Okázky občanského písemnictví (1851)   [KRAM.NKP.CZ]

Památky dřevního písemnictví Jihoslovanův (1851)   [KRAM.NKP.CZ]   [A.ORG]

Památky hlaholského písemnictví (1853)   [KRAM.NKP.CZ]   [A.ORG]

Počátkowé Českého básnjctwj obwzlásstě prozodye (1818)   [KRAM.NKP.CZ]

Počátkowé staročeské mluwnice (1845)   [KRAM.NKP.CZ]

Serbische lesekörner; oder, Historisch-kritische beleuchtung der serbischen Mundart (1833) [GOOGB]

Slawische Alterthümer (1. Band) (1843)   [A.ORG]   [GOOGB]   [GOOGB] (2. Band) (1844)   [GOOGB]

Slowanské starožitnosti (1837)   [KRAM.NKP.CZ]   [GOOGB]

Slowanský národopis (1842)   [KRAM.NKP.CZ]   [GOOGB]   [GOOGB]

Slowanský zeměvid (1842) /mapa - príloha Slovanského národopisu/   [KRAM.NKP.CZ]

P.J. Szafarzyka Słowiański narodopis (1843)   [KRAM.NKP.CZ]

Šillerowa Maria Stuartka (1831)   [KRAM.NKP.CZ]   [GOOGB]

Über die Abkunft der Slawen nach Lorenz Surowiecki (1828) [GOOGB]

Wácl. Wladiw. Tomka Krátký wšeobecný dějepis (Úvod) (1842)   [KRAM.NKP.CZ]   [A.ORG]   [GOOGB]

Základowé maudrosti a opatrnosti, čili, Prawidlo wezdejšího žiwota (Předmluva) (1844)   [KRAM.NKP.CZ]   [GOOGB]

Život Sv. Konstantina řečeného Cyrilla (1851)   [KRAM.NKP.CZ]

Život sv. Methodia (1851)   [KRAM.NKP.CZ]

Život sv. Symeona od krále Štěpána (1851)   [KRAM.NKP.CZ]

Život sv. Symeona od sv. Sávy (1851)   [KRAM.NKP.CZ]

 

Edície

Sebrané spisy - Diel I - Slovanské starožitnosti 1. okres (1862)   [GOOGB]   [GOOGB

Sebrané spisy - Diel II - Slovanské starožitnosti 2. okres (1863)   [A.ORG]

Sebrané spisy - Diel III - Rozpravy z oboru věd slovanských (1865)   [KRAM.NKP.CZ]   [A.ORG]   [GOOGB]   [GOOGB]

Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí (1963)   [ZF.SME.SK]   Juhovýchodní Slovania [ZF.SME.SK]   Severozápadní Slovania [ZF.SME.SK]

Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten (1869) [A.ORG]   [A.ORG]   [A.ORG]

Básně P. J. Šafaříka a F. Palackého (1889)   [KRAM.NKP.CZ]   [A.ORG]

Pisʹma P.Ī. Shafarika k O.M. Bodi︠a︡nskomu (1838-1857): s prilozhenīem ... (1895)   [A.ORG]

Slovanské starožitnosti (1999) I. diel   [ZF.SME.SK]   II. diel   [ZF.SME.SK]

Slovanský národopis (1955)   [ZF.SME.SK]

Slowenskie piesně (1962)  [ZF.SME.SK]

Pavol Jozef Šafárik: Literatúra, jazyk, spoločnosť (1961)   O starobylosti Slovanov [ZF.SME.SK]   Reč na Slovanskom sjazde roku 1848 [ZF.SME.SK]   Šafárik o sebe [ZF.SME.SK]   Pamiatky dávneho písomníctva Juhoslovanov [ZF.SME.SK]   O Aristofanovi a jeho Oblakoch [ZF.SME.SK]   Vysvetlenie niektorých gramatických foriem v slovanskom jazyku [ZF.SME.SK]   Prívet k Slovanom [ZF.SME.SK]   Prehľad českej literatúry na rok 1841 [ZF.SME.SK]   Hlas o Štúrovej jazykovej reforme [ZF.SME.SK]   Je zvrchovaný čas [ZF.SME.SK]   Výňatok z prednášky v Novom Sade 1819 [ZF.SME.SK]   Z listov [ZF.SME.SK]

 

Fragmenty

Oldřich a Božena (1852)   [KRAM.NKP.CZ]

Danica ilirska s. 140   [GOOGB]

 

Secundaria

BRANDL, Vincenc - Život Pavla Josefa Šafaříka (1887)   [A.ORG]


ĎURIŠKA, Zdenko  - MAŤOVČÍK, Augustín - Príspevok ku genealógii Pavla Jozefa Šafárika Biografické štúdie 23

PODOLAN, Peter - Odkaz Pavla Jozefa Šafárika HISTORIA NOVA II-2011-1

PODOLAN, Peter - Stratený list Pavla Jozefa Šafárika Martinovi Hamuljakovi HISTORIA NOVA I-2010-1

PODOLAN, Peter - Životopisný náčrt k 150. výročiu úmrtia Pavla Jozefa Šafárika (1795 – 1861) HISTORIA NOVA II-2011-1

RÖSEL, Hubert - Paul Josef Šafařík (1981) [GOOGB]

Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika HISTORIA NOVA II-2011-1