R

RIZNER, Ľudovít Vladimír (1849 - 1913)

Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900   [DIKDA.EU]

Ján de Rupescissa - Albert - Bohunko - Peter de Crescentiis a i.

Ján de Rupescissa - Albert - Bohunko - Peter de Crescentiis a i.

Codex Bratislavaensis   [UKSAV.DD]

Codex Maurocordatianus   [UKSAV.DD]

Zdravovedné a prírodovedné traktáty   [UKSAV.DD]