P

PALKOVIČ Juraj (Giřj) (1769 - 1850)

Böhmisch-deutsch-lateinisches Wörterbuch. 2 Band (1821)   [GOOGB]   [GOOGB]   [GOOGB]

Dva buchy a tri šuchy (1800)   [ZF.SME.SK]

Muza se slowenských hor. Swazeček prwnj. (1801)   [GOOGB]

Tatranka. Spis pokračugjcý zwlásstě pro Slowáky, Čechy a Morawany. Djl třetj, swazek prwnj.   [GOOGB]

Ustav jezika i literature Československe u Požunu. Danica ilirska (1838)   [GOOGB]

 

Secundaria

ŠTETKOVÁ, Viera - Biografické materiály v Palkovičovom Týdenníku Biografické štúdie 7 (1978)

PATAVIENSIS, Lucas

Sermones (1435)

PENA, Petrus

Stirpum Adversaria Nova   [UKSAV.DD]

PÉRION, Joachim - ARISTOTELES

Meteorologicorum Libri Quatuor