1-5 Index príspevkov podľa časového zaradenia

paleolit

Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Vývoj osídlenia Dolného Ponitria do polovice 14. storočia


neolit


Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Vývoj osídlenia Dolného Ponitria do polovice 14. storočia


eneolit


Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Vývoj osídlenia Dolného Ponitria do polovice 14. storočia


doba bronzová


Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Vývoj osídlenia Dolného Ponitria do polovice 14. storočia

Adam MESIARKIN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Prehľad pohľadov na etnogenézu Slovanov: Hľadanie pravlasti jazykovedou a archeológiou

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Zabudnutý dokument o histórii obce Lubina


doba železná


Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Vývoj osídlenia Dolného Ponitria do polovice 14. storočia

Adam MESIARKIN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Prehľad pohľadov na etnogenézu Slovanov: Hľadanie pravlasti jazykovedou a archeológiou

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Zabudnutý dokument o histórii obce Lubina


doba rímska


Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Vývoj osídlenia Dolného Ponitria do polovice 14. storočia


doba sťahovania národov


Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Vývoj osídlenia Dolného Ponitria do polovice 14. storočia

Adam MESIARKIN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Prehľad pohľadov na etnogenézu Slovanov: Hľadanie pravlasti jazykovedou a archeológiou

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Zabudnutý dokument o histórii obce Lubina

 

antika

Tomáš KLOKNER   HISTORIA NOVA 5
Antické dejiny na Slovensku v období rokov 2004 až 2011


6. storočie


Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Vývoj osídlenia Dolného Ponitria do polovice 14. storočia

Adam MESIARKIN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Prehľad pohľadov na etnogenézu Slovanov: Hľadanie pravlasti jazykovedou a archeológiou

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Zabudnutý dokument o histórii obce Lubina

Nora VEREŠOVÁ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
Návrat k tézam O. N. Trubačeva o autochtonite Slovanov


7. - 8. storočie


Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Vývoj osídlenia Dolného Ponitria do polovice 14. storočia


9. storočie


Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Vývoj osídlenia Dolného Ponitria do polovice 14. storočia

Nora VEREŠOVÁ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
Povesť vremennych let a jej koncepcia Slovienskoj zemli


10. storočie


Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Vývoj osídlenia Dolného Ponitria do polovice 14. storočia

Nora VEREŠOVÁ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
Povesť vremennych let a jej koncepcia Slovienskoj zemli


11. storočie


Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Vývoj osídlenia Dolného Ponitria do polovice 14. storočia

Nora VEREŠOVÁ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
Návrat k tézam O. N. Trubačeva o autochtonite Slovanov

Nora VEREŠOVÁ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
Povesť vremennych let a jej koncepcia Slovienskoj zemli


12. storočie


Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Vývoj osídlenia Dolného Ponitria do polovice 14. storočia

Nora VEREŠOVÁ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
Návrat k tézam O. N. Trubačeva o autochtonite Slovanov

Nora VEREŠOVÁ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
Povesť vremennych let a jej koncepcia Slovienskoj zemli


13. storočie

Eva BENKOVÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Prítomnosť Mariášiovcov v Gemeri v kontexte súdneho sporu s Bubekovcami a pánmi zo Štítnika o majetky panstiev Brzotín a Krásna Hôrka

Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Vývoj osídlenia Dolného Ponitria do polovice 14. storočia

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Zabudnutý dokument o histórii obce Lubina


14. storočie

Eva BENKOVÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Prítomnosť Mariášiovcov v Gemeri v kontexte súdneho sporu s Bubekovcami a pánmi zo Štítnika o majetky panstiev Brzotín a Krásna Hôrka

GAHÉR, Daniel   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1
Gróf Tomáš V. (Temel) zo Svätého Jura (*okolo 1345 – †1405)

Daniel HAAS KIANIČKA   HISTORIA NOVA 5
Korupcia v stredoveku. Korupčné prípady pri kráľovskej komore v Kremnici

Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Vývoj osídlenia Dolného Ponitria do polovice 14. storočia


15. storočie

Eva BENKOVÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Prítomnosť Mariášiovcov v Gemeri v kontexte súdneho sporu s Bubekovcami a pánmi zo Štítnika o majetky panstiev Brzotín a Krásna Hôrka

GAHÉR, Daniel   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1
Gróf Tomáš V. (Temel) zo Svätého Jura (*okolo 1345 – †1405)

Daniel GAHÉR   HISTORIA NOVA 5
Grófi zo Svätého Jura a Pezinka za vlády Mateja Korvína a Vladislava II. Jagelovského

Daniel GAHÉR    HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Itineráre grófov zo Svätého Jura a Pezinka

Daniel GAHÉR    HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Vzostup rodu za grófa Juraja zo Svätého Jura a Pezinka v službách kráľa Albrechta Habsburského a Alžbety Luxemburskej (1438 – 1442)

Daniel HAAS KIANIČKA   HISTORIA NOVA 5
Korupcia v stredoveku. Korupčné prípady pri kráľovskej komore v Kremnici


16. storočie

Eva BENKOVÁ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Urbáre panstva Červený Kameň zo 16. a 17. storočia ako pramene k dejinám vinohradníctva

Eva BENKOVÁ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Urbár hradného panstva Červený Kameň z 22. októbra 1559. Register príjmov a počtu sedliakov, tak želiarov a prináležitostí prislúchajúcich k hradu Červený Kameň spísaný 22. októbra roku Pána 1559

Daniel GAHÉR   HISTORIA NOVA 5
Grófi zo Svätého Jura a Pezinka za vlády Mateja Korvína a Vladislava II. Jagelovského

Daniel HAAS KIANIČKA   HISTORIA NOVA 5
Korupcia v stredoveku. Korupčné prípady pri kráľovskej komore v Kremnici

Tomas MAIER   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Prvé obliehanie Viedne Osmanmi (27. september – 14. október 1529)

Helena MARKUSKOVÁ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
Charakter osmanskej moci v Gemerskej stolici v 17. storočí

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Zabudnutý dokument o histórii obce Lubina

Miloslav SKOVAJSA   HISTORIA NOVA 5
Diplomatické vzťahy bratov Karola a Ferdinanda Habsburských
so sultánom Sulejmanom (1537 – 1551) a mierová zmluva z roku 1547


17. storočie

Eva BENKOVÁ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Urbáre panstva Červený Kameň zo 16. a 17. storočia ako pramene k dejinám vinohradníctva

Helena MARKUSKOVÁ   HISTORIA NOVA 5
Gemerská stolica pod osmanským panstvom v 17. storočí – rozsah osmanského zdanenia

Helena MARKUSKOVÁ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
Charakter osmanskej moci v Gemerskej stolici v 17. storočí

MARKUSKOVÁ, Helena   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1
Životné pomery v Nových Zámkoch v čase osmanskej nadvlády (1663 – 1685)

Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Hospodárske pomery na Orave na základe urbárov z prvej polovice 17. storočia (Urbár panstva hradu Orava z roku 1602)

MASLÍKOVÁ, Ľudmila   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1
Hospodárske pomery vo Veličnej na základe urbárov zo 17. a prvej polovice 18. storočia

Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Urbár panstva hradu Orava z roku 1602

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Zabudnutý dokument o histórii obce Lubina

Mária TARABOVÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Život a dielo Juraja Križanića


18. storočie

Daniela HRNČIAROVÁ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
O baníkovi, jeho neposlušnej žene a švagrinej Dorote (Sonda do každodenného života banskoštiavnického baníka)

MASLÍKOVÁ, Ľudmila   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1
Hospodárske pomery vo Veličnej na základe urbárov zo 17. a prvej polovice 18. storočia


19. storočie

 
1. polovica 19. storočia

Peter MRÁZ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Príležitostné básne Jána Hollého

Peter MRÁZ   HISTORIA NOVA 5
Textologické premeny Slávy dcery

Denisa NEŠŤÁKOVÁ   HISTORIA NOVA 5
Reflexia poľskej otázky v slovenskej preromantickej a romantickej literatúre

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Cestopisné črty, české, moravské a nemecké reálie v Kollárových Pamätiach z mladších rokov života

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Cestopisné črty, slovenské a uhorské reálie v Kollárových Pamätiach z mladších rokov života

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
Dve verzie Krátičkej známosti národu Slowanského Jána Kollára

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1
Korešpondencia Jonáša Záborského (1812 – 1876) v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Prahe

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
Krátičká známost národu Slowanského Jána Kollára

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA 5
Návrat k tézam nateraz poslednej kolektívnej monografie k osobe Jána Kollára

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA 5
Odkaz Jána Kollára slovenskej historiografii

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
Odkaz Pavla Jozefa Šafárika

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1
Politické aspekty činnosti Jána Kollára

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA 5
Príspevky Jána Kollára na stránkach Týdenníka Juraja Palkoviča

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA 5
Príspevok k biografii Jána Kollára

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1
Stratený list Pavla Jozefa Šafárika Martinovi Hamuljakovi

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA 5
Životopisný náčrt k 160. výročiu úmrtia Jána Kollára (1793 – 1852)

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
Životopisný náčrt k 150. výročiu úmrtia Pavla Jozefa Šafárika (1795 – 1861)

ŽILÍKOVÁ, Tatiana   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1
Panslavizmus a austroslavizmus: dve koncepcie riešenia postavenia Slovanov v Európe a v habsburskej monarchii

Miloslav VOJTECH   HISTORIA NOVA 5
Syntéza poézie, vedy a mýtu v diele Jána Kollára

 

2. polovica 19. storočia

HAJACHOVÁ, Zuzana   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1
160. výročie narodenia Tomáša Garrique Masaryka

PÁL, Judit   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1
Das Wirtschaftsbürgertum und seine öffentliche und karitative Tätigkeit in Ungarn im 19. Jahrhundert  Ein historiographischer

PODOLAN, Peter   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1
Korešpondencia Jonáša Záborského (1812 – 1876) v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Prahe

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Zabudnutý dokument o histórii obce Lubina

Juraj VALKO   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Dejiny očami Jozefa Škultétyho


20. storočie

 
1. polovica 20. storočia


HAJACHOVÁ, Zuzana   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1
160. výročie narodenia Tomáša Garrique Masaryka

Peter MACHO   HISTORIA NOVA 5
Anton Bernolák ako symbol v historickej pamäti, verejnom priestore a v politike
Oslavy 150. výročia prvej kodifikácie spisovnej slovenčiny v Trnave

Helena MARKUSKOVÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
100. výročie narodenia Jozefa Blaskovicsa

Pavol MATULA   HISTORIA NOVA 5
Školské a cirkevné pomery na Kysuciach odstúpených Poľsku v roku 1938

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Zabudnutý dokument o histórii obce Lubina

Juraj VALKO   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Dejiny očami Jozefa Škultétyho

Martin VAŠŠ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
85. výročie premiéry prvej slovenskej opery Jána Levoslava Bellu Kováč Wieland

Martin VAŠŠ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Dr. Jozef Buday a jeho reflexia slovenskej otázky v rokoch 1920 – 1939

Martin VAŠŠ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Oscilácia medzi slovenskou a československou otázkou vo vedomí Antona Štefánka

Martin VAŠŠ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
Vývoj Tisovej percepcie slovenskej otázky v rokoch 1920 – 1938


2. polovica 20. storočia


Miloš HORVÁTH   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
Spory o esej a jej miesto v slovenskej kultúre a kultúrnej histórii

Helena MARKUSKOVÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
100. výročie narodenia Jozefa Blaskovicsa

Andrej MONGIELLO   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1
Medzinárodnopolitický aspekt rozdelenia ČSFR

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Zabudnutý dokument o histórii obce Lubina

Martin VAŠŠ    HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Obrat k jazyku, postmoderna a post-postmoderna (?) vo filozofii dejín (Nad knihou Juraja Šucha Naratívny konštruktivizmus Haydena Whita a Franka Ankersmita)

Martin VAŠŠ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
V zajatí štruktúry trópov (Nad knihou Tropika diskurzu Haydena Whita)