1-5 Index bibliografických záznamov

BAKO, Juraj. Výstava Amedeo Modigliani: Idea vs. Realita, Obecní dům,Praha, 9.12.2010 – 28.2.2011. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 103-104.  Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf>

BENKOVÁ, Eva. Prítomnosť Mariášiovcov v Gemeri v kontexte súdneho sporu s Bubekovcami a pánmi zo Štítnika o majetky panstiev Brzotín a Krásna Hôrka. In Štúdie o minulosti Slovenska a sveta. Historia nova I – 2010 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 32-52. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-2.pdf>

BENKOVÁ, Eva (anot.). SKALSKÁ, Monika. Jelšava a Jelšavské panstvo v stredoveku. K osídleniu severného Gemera. Martin : Matica slovenská, 2009, 331 s. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 108-109.  Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf>

BENKOVÁ, Eva (ed.). Urbár hradného panstva Červený Kameň z 22. októbra 1559. Register príjmov a počtu sedliakov, tak želiarov a prináležitostí prislúchajúcich k hradu Červený Kameň spísaný 22. októbra roku Pána 1559. In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 195-213. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf>

BENKOVÁ, Eva. Urbáre panstva Červený Kameň zo 16. a 17. storočia ako pramene k dejinám vinohradníctva. In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 51-67. Dostupné na internete:
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf>

BENKOVÁ, Eva. Zoznam diplomových prác obhájených na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v rokoch 2006 – 2011. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 263-267. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>

BENKOVÁ, Eva – MASLÍKOVÁ, Ľudmila. Medzinárodná konferencia Slovensko a Chorvátsko: Historické paralely a vzťahy (do roku 1780), Bratislava - Levoča 20. – 24. júna 2011. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 104-107. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf>

GAHÉR, Daniel. Itineráre grófov zo Svätého Jura a Pezinka. In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 302-308. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf>

GAHÉR, Daniel. Gróf Tomáš V. (Temel) zo Svätého Jura (*okolo 1345 – †1405). In Historické štúdie k jubileu Romana Holeca. Historia nova I – 2010 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2010, s. 9-21. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf>

GAHÉR, Daniel. Grófi zo Svätého Jura a Pezinka za vlády Mateja Korvína a Vladislava II. Jagelovského. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 52-64. Dostupné na internete:
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>

GAHÉR, Daniel (anot.). TURCSÁNY, Juraj a kol. Svätý Jur 1209-2009 : Dejiny písané vínom. Svätý Jur : Mesto Svätý Jur, 2009, 256 s., ISBN 978-80-970198-5-3. In Štúdie o minulosti Slovenska a sveta. Historia nova I – 2010 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 181.  Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-2.pdf>

GAHÉR, Daniel. Vzostup rodu za grófa Juraja zo Svätého Jura a Pezinka v službách kráľa Albrechta Habsburského a Alžbety Luxemburskej (1438 – 1442). In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 28-50. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf>

HAAS KIANIČKA, Daniel. Korupcia v stredoveku. Korupčné prípady pri kráľovskej komore v Kremnici. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 206-219. Dostupné na internete <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>

HAJACHOVÁ, Zuzana. 160. výročie narodenia Tomáša Garrique Masaryka. In Historické štúdie k jubileu Romana Holeca. Historia nova I – 2010 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2010, s. 122-124.  Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf>

HORVÁTH, Miloš. Spory o esej a jej miesto v slovenskej kultúre a kultúrnej histórii. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 74-83. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf>

HRNČIAROVÁ, Daniela. O baníkovi, jeho neposlušnej žene a švagrinej Dorote. (Sonda do každodenného života banskoštiavnického baníka). In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 86-97. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf>

KLOKNER, Tomáš. Antické dejiny na Slovensku v období rokov 2004 až 2011. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 196-205. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>

KLOKNER, Tomáš (rec.). DUNKLE, Roger. Gladiátoři. Krutá podívaná ve starověkém Římě. Praha: Vyšehrad, 2011, 360 s., ISBN 978-80-7429- 031-2. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 244-247. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>

KLOKNER, Tomáš. Konferencia Klasické jazyky ako kultúrny most pre strednú Európu v 21. storočí.
Trnava, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 25. november 2011. In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 274-275. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf>

KUCÍK, Štefan (rec.). VAŠŠ, Martin. Slovenská otázka v 1. ČSR (1918 – 1938). Martin : Matica slovenská, 2011, 284 s., ISBN 978-80-8115-053-1. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 247-250. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>

KULAN, Peter (rec.). KRAPFL, James. Revolúcia s ľudskou tvárou. Politika, kultúra a spoločenstvo v Československu po 17. novembri 1989. Bratislava : Kaligram, 2009, 302 s. ISBN 978-80-8101-253-2. In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 279-281. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf>

MACHO, Peter. Anton Bernolák ako symbol v historickej pamäti, verejnom priestore a v politike.
Oslavy 150. výročia prvej kodifikácie spisovnej slovenčiny v Trnave. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 144-175. Dostupné na internete:
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>

MAIER, Tomas. Prvé obliehanie Viedne Osmanmi (27. september – 14. október 1529). In Štúdie o minulosti Slovenska a sveta. Historia nova I – 2010 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 53-72.  Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-2.pdf>

MARKUSKOVÁ, Helena. 100. výročie narodenia Jozefa Blaskovicsa. In Štúdie o minulosti Slovenska a sveta. Historia nova I – 2010 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 171-173.Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-2.pdf>

MARKUSKOVÁ, Helena. Gemerská stolica pod osmanským panstvom v 17. storočí – rozsah osmanského zdanenia. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 95-112. Dostupné na internete <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>

MARKUSKOVÁ, Helena. Charakter osmanskej moci v Gemerskej stolici v 17. storočí. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 20-38.  Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf>

MARKUSKOVÁ, Helena (anot.). ILLIK, Péter. Török dúlás a Dunántúlon. Török kártételek a nyugat-dunántúli hódoltsági peremvidéken a 17. század első felében. Szigetmonostor : WZ könyvek, 2010, 228 s., ISBN 978-963-87877-3-6. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 242-243. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>

MARKUSKOVÁ, Helena (anot.). KREISER, Klaus – NEUMANN, K. Christoph. Dějiny Turecka. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2010, 330 s. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 109-110. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf>

MARKUSKOVÁ, Helena. Medzinárodná odborná konferencia Rod Balašovcov v 13. – 19. storočí, Modrý Kameň 6. – 8. júna 2012. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 239-241. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>

MARKUSKOVÁ, Helena. Životné pomery v Nových Zámkoch v čase osmanskej nadvlády (1663 – 1685). In Historické štúdie k jubileu Romana Holeca. Historia nova I – 2010 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2010, s. 22-39. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf>

MASLÍKOVÁ, Ľudmila. Hospodárske pomery na Orave na základe urbárov z prvej polovice 17. storočia. (Urbár panstva hradu Orava z roku 1602). In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 68-85. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf>

MASLÍKOVÁ, Ľudmila. Hospodárske pomery vo Veličnej na základe urbárov zo 17. a prvej polovice 18. storočia. In Historické štúdie k jubileu Romana Holeca. Historia nova I – 2010 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2010, s. 40-50.  Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf>

MASLÍKOVÁ, Ľudmila (anot.). MAREK, Miloš (ed.) Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus III. Registra Vaticana ex actis Clementis papae VI. res gestas Slovacas illustrantia. Volumen 2 (1342 - 1352). Trnava : Slovenský historický ústav v Ríme, Trnavská univerzita v Trnave, 2010, 368 s. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 110-111.  Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf>

MASLÍKOVÁ, Ľudmila (anot.). RÁBIK, Vladimír a kol. Vývoj cirkevnej správy na Slovensku. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku – Filozofická fakulta TU, 2010, 476 s. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 111-113. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf>

MASLÍKOVÁ, Ľudmila (ed.). Urbár panstva hradu Orava z roku 1602. In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 214-265. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf>

MASLÍKOVÁ, Ľudmila. Vývoj osídlenia dolného Ponitria do polovice 14. storočia. In Štúdie o minulosti Slovenska a sveta. Historia nova I – 2010 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 8-31.  Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-2.pdf>

MASLÍKOVÁ, Ľudmila. Zoznam bakalárskych prác obhájených na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v rokoch 2006 – 2011. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 259-262. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>

MASLÍKOVÁ, Ľudmila (anot.). ŽUDEL, Juraj. Osídlenie Slovenska v neskorom stredoveku. Bratislava : Veda, 2010, 320 s. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 113-114.  Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf>

MATULA, Pavol. Školské a cirkevné pomery na Kysuciach odstúpených Poľsku v roku 1938. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 176-195. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>

MESIARKIN, Adam. DZINO, Danijel. Becoming Slav, Becoming Croat. Identity Transformations in Post-Roman and Early Medieval Dalmatia. Leiden – Boston : Brill, 2010, 271 s., ISBN 978-90-04-18646-0. In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 281-285. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf>

MESIARKIN, Adam. Medzinárodná konferencia Stredoveká Rus a susedia (IX. – pol. XIII. stor.), Krakov, 24. – 26. november 2010. In Štúdie o minulosti Slovenska a sveta. Historia nova I – 2010 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 174-176.  Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-2.pdf>

MONGIELLO, Andrej. Medzinárodnopolitický aspekt rozdelenia ČSFR. In Historické štúdie k jubileu Romana Holeca. Historia nova I – 2010 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2010, s. 100-121. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf>

MESIARKIN, Adam. Prehľad pohľadov na etnogenézu Slovanov: Hľadanie pravlasti jazykovedou a archeológiou. In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 9-27. Dostupné na internete:
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf>

MRÁZ, Peter. Príležitostné básne Jána Hollého. In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 98-125. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf>

MRÁZ, Peter. Textologické premeny Slávy dcery. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 35-42. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>

NÁDASKÁ, Katarína. Jubileum 400. výročia úmrtia Caravaggia. Výstava „Caravaggio“ v priestoroch Scuderie del Quirinale v Ríme, 20. február – 13. jún 2010. In Štúdie o minulosti Slovenska a sveta. Historia nova I – 2010 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 176-178.  Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-2.pdf>

NÁDASKÁ, Katarína. Správa z konferencie Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie, Častá – Píla, 19. – 21. október 2009. In Historické štúdie k jubileu Romana Holeca. Historia nova I – 2010 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2010, s. 125-126.  Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf>

NÁMEROVÁ, Andrea (anot.). OLEXÁK, Peter. Neskorá antika a rané kresťanstvo. Ružomberok : Verbum – Vydavateľstvo KU, 2010, 1. vyd., 241 s. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 114-115.  Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf>

NEŠŤÁKOVÁ, Denisa. Reflexia poľskej otázky v slovenskej preromantickej a romantickej literatúre. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 113-143. Dostupné na internete:
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>

ORSÁGOVÁ, Zuzana (anot.). HOMZA, Martin; SROKA, Stanisław A. (ed.) Historia Scepusii I. (Dejiny Spiša I). Bratislava a Kraków : Etc, 2009, 1.vyd., 663 s., ISBN: 978-80-968948-2-6. In Historické štúdie k jubileu Romana Holeca. Historia nova I – 2010 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2010, s. 127-128.  Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf>

ORSÁGOVÁ, Zuzana. Medzinárodná konferencia Stredoveká Rus: Halič a Volynsko v rámci systému medzinárodných vzťahov v 11. až 15. storočí, Ivano-Frankovsk, 20. – 22. októbra 2011. In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 275-277. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf>

ORSÁGOVÁ, Zuzana (anot.). RADY, Martyn; VESZPRÉMY, László (ed.). Anonymi Bele Regis Notarii Gesta Hungarorum a BAK, János M.; RADY, Martyn (ed.). Magistri Rogerii Epistola in Miserabile Carmen super Destructione Regni Hungarie per Tartaros Facta. Budapest : Central European University Press, 2010, 1. vyd., 268 s.,ISBN 978-963-9776-95-1. In Štúdie o minulosti Slovenska a sveta. Historia nova I – 2010 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 182.  Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-2.pdf>

PALKOVIČOVÁ, Hana (rec.). DOBROTKOVÁ, Marta. A Slovak woman and America. Destinies of Slovak women in the U.S. between 1891 to 1939. Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2011, 151 p.,ISBN 978-83-7490-382-0. In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 286-287. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf>

PÁL, Judit. Das Wirtschaftsbürgertum und seine öffentliche und karitative Tätigkeit in Ungarn im 19. Jahrhundert Ein historiographischer Überblick. In Historické štúdie k jubileu Romana Holeca. Historia nova I – 2010 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2010, s. 90-99. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf>

PODOLAN, Peter. Archeologický výskum kostola Všetkých svätých v Dechticiach, 6. – 23. júl. 2010. In Štúdie o minulosti Slovenska a sveta. Historia nova I – 2010 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 178-180.  Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-2.pdf>

PODOLAN, Peter (rec.). BOJTÁR, Endre. „Vysnívali sme si vlasť a národ...“ Osvietenstvo a romantizmus v stredo- a východoeurópskych literatúrach.

Bratislava : Slovac Academic Press, 2010, 164 s., ISBN 987-80-8095-060-6. In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 288-292. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf>

PODOLAN, Peter. Cestopisné črty, české, moravské a nemecké reálie v Kollárových Pamätiach z mladších rokov života. In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 126-154. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf>

PODOLAN, Peter. Cestopisné črty, slovenské a uhorské reálie v Kollárových Pamätiach z mladších rokov života. In Štúdie o minulosti Slovenska a sveta. Historia nova I – 2010 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 87-115.  Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-2.pdf>

PODOLAN, Peter (anot.). ČERMÁK, Josef – ČERMÁKOVÁ, Kristina. Slovník latinských citátů. Praha : Euromedia Group, k.s. – Knižný klub, 543 s. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 115-116.  Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf>

PODOLAN, Peter (rec.). DANIŠ, Miroslav – VALACHOVIČ, Pavol (ed.). Historické štúdie. Medzi antikou a stredovekom. Rímska a germánska spoločnosť v barbarských zákonníkoch. Bratislava : Stimul, 2010, 302 s., edícia Acta historica Posoniensia XIII, ISBN 978-80-89836-87-9. In Štúdie o minulosti Slovenska a sveta. Historia nova I – 2010 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 183-188.  Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-2.pdf>

PODOLAN, Peter. Dve verzie Krátičkej známosti národu Slowanského Jána Kollára. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 84-95.  Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf>

PODOLAN, Peter. Editoriál. In Historické štúdie k jubileu Romana Holeca. Historia nova I – 2010 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2010, s. 6. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf>

PODOLAN, Peter. Editoriál. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 6-7. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf>

PODOLAN, Peter. Editoriál. In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 6-8. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf>

PODOLAN, Peter. Editoriál. In Štúdie o minulosti Slovenska a sveta. Historia nova I – 2010 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 6-8. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-2.pdf>

PODOLAN, Peter. Editoriál 5. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 8-11. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>

PODOLAN, Peter (anot.). ELIÁŠ, Michal. Z cestovných denníkov štúrovcov. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2010, 245 s., ISBN 978-80-8115-018-0. In Historické štúdie k jubileu Romana Holeca. Historia nova I – 2010 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2010, s. 130-131. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf>

PODOLAN, Peter (rec.). FUKASOVÁ, Daniela. „Pripomínam, že neide o aprílový vtip! Gergelyi.“ Pracovné zápisky archivára z Humenného. Bratislava : Slovenský národný archív, 2011, 107 s., ISBN 978-80-970666-1-1. In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 293-295. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf>

PODOLAN, Peter (ed.). Historické štúdie k jubileu Romana Holeca. Historia nova I – 2010 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2010.  Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf>

PODOLAN, Peter (rec.). Ján Kollár. Dielo. Ed. Miloslav Vojtech. Bratislava : Kalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV, 2009, 608 s., 28. zväzok edície Knižnica slovenskej literatúry, ISBN 978-80-8101-277-8. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 250-253. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>

PODOLAN, Peter. Korešpondencia Jonáša Záborského (1812 – 1876) v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Prahe. In Historické štúdie k jubileu Romana Holeca. Historia nova I – 2010 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2010, s. 135-136.  Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf>

PODOLAN, Peter. Krátičká známost národu Slowanského Jána Kollára. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. [online] Historia nova II – 2011 – 1. Bratislava : Stimul, 2011, s. 39-58. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf>

PODOLAN, Peter (anot.). MALOVECKÁ, Milota: Karol Wagner (1732 - 1790). Historik Spiša a Šariša. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009, 227 s., ISBN 978-80-7165-729-3. In Historické štúdie k jubileu Romana Holeca. Historia nova I – 2010 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2010, s. 128-129.  Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf>

PODOLAN, Peter (anot.). MRVA, Marián. Žilina a Alexander Lombardini. Žilina : Artis Omnis, 2009, 137 s. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 116-118.  Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf>

PODOLAN, Peter. Návrat k tézam nateraz poslednej kolektívnej monografie k osobe Jána Kollára. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 254-258. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>

PODOLAN, Peter. Odkaz Jána Kollára slovenskej historiografii. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 43-51. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>

PODOLAN, Peter. Odkaz Pavla Jozefa Šafárika. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 8-11. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf>

PODOLAN, Peter. Politické aspekty činnosti Jána Kollára. In Historické štúdie k jubileu Romana Holeca. Historia nova I – 2010 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2010, s. 65-89. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf>

PODOLAN, Peter. Príspevky Jána Kollára na stránkach Týdenníka Juraja Palkoviča. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 225-231. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>

PODOLAN, Peter. Príspevok k biografii Jána Kollára. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 220-224. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>

PODOLAN, Peter (rec.). SAK, Robert: Jozef Jungmann. Život obrozence. Praha : Vyšehrad, 2007, 1. vyd., 313 s., edícia Velké postavy českých dějin – 8. zv., ISBN 978-80-7021-890-7. In Historické štúdie k jubileu Romana Holeca. Historia nova I – 2010 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2010, s. 132-134. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf>

PODOLAN, Peter. Stratený list Pavla Jozefa Šafárika Martinovi Hamuljakovi. In Historické štúdie k jubileu Romana Holeca. Historia nova I – 2010 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2010, s. 135. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf>

PODOLAN, Peter (ed.). Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, 270 s. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>

PODOLAN, Peter (ed.). Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011, 134 s. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf>

PODOLAN, Peter (ed.). Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, 311 s. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf>

PODOLAN, Peter (ed.). Štúdie o minulosti Slovenska a sveta. Historia nova I – 2010 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2011, 191 s. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-2.pdf>

PODOLAN, Peter (ed.). Zabudnutý dokument o histórii obce Lubina. In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 266-273. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf>

PODOLAN, Peter. Životopisný náčrt k 150. výročiu úmrtia Pavla Jozefa Šafárika (1795 – 1861). In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 96-100. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf>

PODOLAN, Peter. Životopisný náčrt k 160. výročiu úmrtia Jána Kollára (1793 – 1852). In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 232-238. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>

SKOVAJSA, Miloslav. Diplomatické vzťahy bratov Karola a Ferdinanda Habsburských so sultánom Sulejmanom (1537 – 1551) a mierová zmluva z roku 1547. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 65-94. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>

ŠEFCOVÁ, Eva (rec.). RÜCKERT, Peter et al. Ochsenkopf und Meerjungfrau. Papiergeschichte und Wasserzeichen vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Stuttgart : Landesarchiv Baden-Württemberg, Hauptstaatsarchiv, 2009, 127 s., ISBN 978-3-00-026752-9. In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 296-298. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf>

ŠKVARNA, Dušan. Pri prvom okrúhlom jubileu Romana Holeca.  In Historické štúdie k jubileu Romana Holeca. Historia nova I – 2010 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2010, s. 7-8. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf>

TARABOVÁ, Mária. Život a dielo Juraja Križanića. In Štúdie o minulosti Slovenska a sveta. Historia nova I – 2010 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 73-86. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-2.pdf>

VALKO, Juraj. Dejiny očami Jozefa Škultétyho. In Štúdie o minulosti Slovenska a sveta. Historia nova I – 2010 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 116-137. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-2.pdf>

VAŠŠ, Martin. 85. výročie premiéry prvej slovenskej opery Jána Levoslava Bellu Kováč Wieland. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 101-102. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf>

VAŠŠ, Martin. BYSTRICKÝ, Valerián – MICHELA, Miroslav – SCHVARC, Peter a kol. Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zániku Česko-Slovenska. Bratislava : VEDA, 2010, 575 s.In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 119-127. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf>

VAŠŠ, Martin. Dr. Jozef Buday a jeho reflexia slovenskej otázky v rokoch 1920 – 1939. In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 155-181. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf>

VAŠŠ, Martin (rec.). KUCÍK, Štefan. Podiel amerických Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku (1918 – 1938). Martin : Matica slovenská, 2011, 146 s., ISBN 978-80-8128-015-3. In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 298-301. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf>

VAŠŠ, Martin. Obrat k jazyku, postmoderna a post-postmoderna (?) vo filozofii dejín (Nad knihou Juraja Šucha Naratívny konštruktivizmus Haydena Whita a Franka Ankersmita). In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 182-194. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf>

VAŠŠ, Martin. Oscilácia medzi slovenskou a československou otázkou vo vedomí Antona Štefánka. In Štúdie o minulosti Slovenska a sveta. Historia nova I – 2010 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 138-163. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-2.pdf>

VAŠŠ, Martin. Vývoj Tisovej percepcie slovenskej otázky v rokoch 1920 – 1938. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 59-73. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf>

VAŠŠ, Martin. V zajatí štruktúry trópov. (Nad knihou Tropika diskurzu Haydena Whita). In Štúdie o minulosti Slovenska a sveta. Historia nova I – 2010 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 164-170. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-2.pdf>

VEREŠOVÁ, Nora. Návrat k tézam O. N. Trubačeva o autochtonite Slovanov. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. Bratislava : Stimul, 2011, s. 1128-131. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf>

VEREŠOVÁ, Nora. Povesť vremennych let a jej koncepcia Slovienskoj zemli. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 12-20. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf>

VOJTECH, Miloslav. Syntéza poézie, vedy a mýtu v diele Jána Kollára. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 12-34. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>

ZAJDEN, Michal. Medzinárodné vedecké sympózium o živote a diele Ivana Bujnu, Nadlak, 23. september 2011. In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 277-278. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf>

ŽILÍKOVÁ, Tatiana. Panslavizmus a austroslavizmus: dve koncepcie riešenia postavenia Slovanov v Európe a v habsburskej monarchii. In Historické štúdie k jubileu Romana Holeca. Historia nova I – 2010 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2010, s. 51-64. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf>