Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výskumné projekty

Najdôležitejšie projekty a medzinárodná spolupráca:
 • VEGA 1/0050/14 Priekopník slovenskej religionistiky Rudolf Macúch a výskum náboženských minorít v Iráne
  Charakteristika projektu: Profesor Rudolf Macúch, vedec a pedagóg svetového významu, lingvista, orientalista a religionista žiaľ nie je dostatočne etablovaný v povedomí slovenskej verejnosti. Profesor Macúch, ktorý bol absolventom Univerzity Komenského v Bratislave a v rokoch 1945-47 študoval aj v Paríži, pôsobil celý život na zahraničných univerzitách – v Teheráne, v Oxforde, a v (západnom) Berlíne. Istý čas strávil na americkom kontinente. V dejinách a v genéze slovenskej religionistiky zohrával zásadnú úlohu, preto by sme rozhodne nemali zabudnúť na jeho život a dielo, 
  Tento projekt kladie za cieľ jednak na základe zatial nespracovaných zdrojov (Teheránska Univerzita, rodinný archív! kvalitne preskúmať a spracovať dielo Rudolfa Macúcha a tiež ho dostať do povedomia slovenskej spoločnosti, keďže jeho osoba a dielo 3sú na Slovensku je takmer neznáme
 • VEGA (2014-16): Transformácia plodnosti žien Slovenska v 20. a na začiatku 21. storočia a jej prognóza do roku 2050 
 • (2015-2017) Post-WWII Anti-Semitic Pogroms in East and East Central Europe: Collective Violence and Popular Culture (CEU Budapest)
 • (2013-2015) Transformácia židovskej komunity po roku 1989 / projekt ÚEtSAV 30/2013. Ústav etnológie SAV, Slovenská akadémia vied, Bratislava
 •  – Religiousness of the Slovak Romanies (vedúci: Milan Kováč, r. 2002) Open Society Institute – Budapest
 • – CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies – Religiousstudies network (lokálny koordinátor: Attila Kovács, r. 2003 – 2014)
 • – „Genaro Estrada“ for specialists on Mexico: „Religion and Duality inMesoamerica:Thebasicprinciplesofdualistic thinking“ – UNAM, Mexico City (vedúci Milan: Kováč, r. 2005)
 • – Vzdelávacia nadácia Jána Husa – „Náboženstvo a štát v Ázii“ (riešitelia: AttilaKovács a Martin Slobodník,r. 2005)
 • – REVACERN – Religions and Values: Central and Eastern European Research Network, 6. Frame Program of European Union (lokálny koordinátor: Attila Kovács, r. 2007 – 2009)
 • – VEGA – „Spiritualita mexických Indiánov“ (vedúci: Milan Kováč, r. 2006 – 2009) 
 • – VEGA – „Islamský radikalizmus a propaganda (Náboženstvo, politika a ideológia na súčasnom Blízkom východe)“ (vedúci: Attila Kovács, r. 2007 – 2009)
 • – „Genaro Estrada“ for specialists on Mexico: „Lacandon 62 Religious Studies in Slovakia63 Mythology“ – UNAM, Mexico City (vedúci: Milan Kováč, r. 2008)
 • – „L’analyse de l’oeuvre Diego de Landa: Relation des choses de Yucatan“ – A. W. Mellon Fundation, New York – CNRS Paris (vedúci: Milan Kováč, r. 2008)
 • – VEGA – „Profesor Ján Komorovský“ (vedúci: Roman Kečka, r. 2010 – 2012)
 • – VEGA – „Predchalcedónske kresťanstvo“ (vedúca: Beáta Čierniková, r. 2011 – 2013)
 • – Visegrad University Studies Grant – „Multicultural Processes and Immigration in the V4 Countries“ (riešitelia: Jana Benická, Roman Kečka, Attila Kovács, r. 2013 – 2015)