PhDr. Roman Kečka, PhD.

Študijný poradca 

 

Pracovisko:

Filozofická fakulta UK, Katedra porovnávacej religionistiky

 

Telefónne číslo:

02 / 9013 2218

 

Email:

roman.keckauniba.sk 

 

Miestnosť:

Št. 320

 

Konzultačné hodiny (ZS 2021/2022):

Štvrtok 10:00 - 10:50

Konzultačné hodiny platia len počas prednáškového obdobia!

 

AcademiaEdu

Bio

(1974) vyštudoval filozofiu a teológiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckejfakulte UniverzityKomenského v Bratislave (Mgr. 1998) a postgraduálne teológiu na Pontificia Universitas Gregoriana v Ríme (PhD. 2006). Od roku 2007 pôsobí ako odborný asistent na Katedre porovnávacejreligionistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde prednáša kurzy týkajúce sa dejín kresťanstva a kresťanského myslenia, kresťanského kultu, antropológie a eschatológie. Jeho vedeckou špecializáciou je vývoj kresťanského učenia a doktrinálno-kultúrny vývoj katolicizmu, najmä v 20. storočí. Prednáškové pobyty absolvoval na univerzitách vo Viedni, Krakove a Szegede. Bol riešiteľom projektov VEGA o profesorovi Jánovi Komorovskom (vedúci projektu) a predchalcedónskom kresťanstve. Od roku 2013 je riešiteľom projektu Multicultural Processes and Immigration in the V4 Countries (Visegrad University Studies Grant) a projektu Spoločenské výzvy pre 21. storočie – bioetické výzvy v kultúrnom rámci, v rámci projektu Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave

Mgr. stupeň (1998): Rím.-kat. bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

ThLic. stupeň (2001): Teologická fakulta, Gregoriánska univerzita, Rím

PhDr. stupeň (2005): Filozofická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok

PhD. stupeň (2006): Teologická fakulta, Gregoriánska univerzita, Rím

 

Odborné zameranie:

Kresťanstvo a spoločnosť v 20. storočí; katolicizmus medzi vatikánskymi koncilmi (1870 – 1962)

Pedagogická činnosť

Úvod do kresťanstva 1

Úvod do kresťanstva 2

Dejiny kresťanstva 1

Dejiny kresťanstva 2

Texty súčasného kresťanstva 1

Kresťanstvo na Slovensku

Kresťanstvo v 20. storočí

Postavy kresťanského stredoveku

Vedecko-výskumná činnosť

2004 - 2006 - Science-Religion Dialog and Critical Thinking, Local Society Initiative Grant Award, Metanexus Institute on Religion and Science, Philadelphia, PA, USA. Katolícka univerzita v Ružomberku.

Publikačná činnosť

 1. BAB autorov, Kolektív: Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia, 6. zv., His - Im. 
  Encyklopedický ústav SAV, 2010
 2. BAB autorov, Kolektív: Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia, 7. zv., In - Kalg. 
  Encyklopedický ústav SAV, 2013
 3. FAI Roman, ed.: Buddhism in Asia 
  Chronos, 2012
 4. ABD Kečka, Roman: Za hranice jazyka cesta modernej teológie od jazyka cez symbol k sviatostnosti
  In: Jazyk ako platforma komunikácie a tolerancie. - ISBN 80-8084-127-6. - Ružomberok : Katolícka univerzita, 2006. - S. 59-81
 5. AED Kečka, Roman: Bude Slovensko obeťou výpredaja Západu? 
  In: Slovensko, materializmus a desocializácia. - ISBN 80-8084-111-X. - Ružomberok : Katolícka univerzita, 2006. - S. 35-44
 6. AEF Kečka, Roman: Schism as a numb fixity of a religious tradition three examples in the christianity
  In: Religious change. - ISBN 978-80-89027-31-6. - Bratislava : Chronos, 2010. - S. 219-224
 7. AEF Kečka, Roman: Our lady in the postcommunist Slovakia one Mary, many gaces the models of the current discourse
  In: Traces of Mary in postcommunist Europe. - ISBN 978-80-89027-32-3. - Bratislava : Chronos, 2010. - S. 31-50
 8. AFD Kečka, Roman: Prenikanie arabského novoplatonizmu do kresťanského myslenia v 12. storočí 
  In: Kresťanstvo, judaizmus a islám v stredovekej Európe. - ISBN 978-80-555-0672-2. - Prešov : Prešovská univerzita, 2012. - S.
 9. AFD Kečka, Roman: Interná marginalizácia konfesijnej menšiny 
  In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. - ISBN 978-80-8084-737-1. - Ružomberok : KU, 2011. - S. 249-252
 10. AFG Kečka, Roman: Can the 21th century study of religions be inspired by the 20the century crisis of theology? 
  In: Time of decline, time of hope : scientific, cultural and political engagement of the study of religions. - Brno : Masaryko. -
 11. BED Kečka, Roman: Profesor Ján Komorovský, zakladateľ religionistiky na Slovensku 
  In: Dejiny religionistiky na Slovensku. - ISBN 978-80-555-0595-4. - Prešov : Prešovská univerzita, 2012. - S. 96-105
 12. ADE Kečka, Roman: Religionistické témy vo vyučovaní na základných a stredných školách na Slovensku 
  In: Pantheon. - Č. 6 (2010), s. 51-65
 13. ADF Kečka, Roman: Biografický kontext diela Jána Komorovského podľa jeho nedokončených pamätí 
  In: Axis mundi. - Roč. 7, č. 2 (2012), s. 3-11
 14. ADF Kečka, Roman: Dejinná perspektíva monokultúrneho a multikultúrneho diskurzu v rímskokatolíckej cirkvi 
  In: Axis mundi. - Roč. 8, č. 2 (2013), s. 1-7
 15. ADF Kečka, Roman: Rituál posvätenia vody porovnanie starého a nového katolíckeho obradu
  In: Axis mundi. - Roč. 4, č. 1 (2009), s. 2-8
 16. ADF Kečka, Roman: Pripojenie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku k Maďarskej reformovanej cirkvi 
  In: Axis mundi. - Roč. 6, č. 2 (2011), s. 53-57
 17. ADF Kečka, Roman: Stoické prvky v kresťanskej etike 
  In: Axis mundi. - Roč. 5, č. 2 (2010), s. 65-69
 18. BDF Kečka, Roman: Formovanie rímskeho katolicizmu 
  In: Historická revue. - Roč. 23, č. 12 (2012), s. 30-34
 19. BDF Kečka, Roman: Ars moriendi 
  In: Anthropos. - Roč. 4, č. 1 (2007), s. 19-22
 20. BDF Kečka, Roman: Kresťanská kniha mŕtvych 
  In: Domino efekt. - Roč. 16, č. 42 (2007), s. 31-32
 21. BDF Kečka, Roman: Benedikt XV. a veľká vojna mierotvorca, ktorého nebrali vážne
  In: Historická revue. - Roč. 25, č. 7 (2014), s. 68-71
 22. BDF Kečka, Roman: Pius IX. posledný pápež - kráľ
  In: Historická revue. - Roč. 24, č. 12 (2013), s. 50-54
 23. BDF Kečka, Roman: Antický Kristus? utváranie životného príbehu zakladateľa kresťanstva
  In: Historická revue. - Roč. 20, č. 10 (2009), s. 52-55
 24. BDF Kečka, Roman: Galilei a inkvizícia zrážka dvoch svetov
  In: Eurodomino. - Roč. 1, č. 5 (2008), s. 30-31
 25. BDF Kečka, Roman: Ján Lajčiak: nepohodlná elita ad: Hľadá sa elita (eurodomino 3/2008)
  In: Eurodomino. - Roč. 1, č. 4 (2008), s. 32-33
 26. EDI Kečka, Roman: Bruce R. Berglund - Brian Porter-Szűcs (eds.): Christianity and modernity in Eastern Europe 
  In: Religio. - Roč. 18, č. 2 (2010), s. 248-250
 27. GII Kečka, Roman: Čas nádeje pre religionistiku 
  In: Religio. - Roč. 16, č. 2 (2008), s. 253-254
 28. GII Kečka, Roman: Pápež František z konca sveta 
  In: Sme. - Roč. 21, č. 63 (2013), s. 15
 29. GII Kečka, Roman: Vatikánu vládnu silní muži 
  In: Sme. - Roč. 21, č. 55 (2013), s. 13
 30. GII Kečka, Roman: Pápež ohlásil odstúpenie výnimla alebo nová tradícia?
  In: Sme. - Roč. 21, č. 31 (2013), s. 13