Mgr. Monika Bagalová

Štúdium:

2009 – 2014 Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, FF UCM, Trnava (Mgr.)

Od 2014 – Doktorandské štúdium na Katedre porovnávacej religionistiky, FiF UK, Bratislava

 

Téma dizertačnej práce:

Premena podob bohyne ako okno k indickej tradicii. Etnograficky vyskum vizualnych reprezentacii Durgy v Zap. Bengalsku

 

Publikačná činnosť:

Koloniálna fotografia v Indii. 2015. In: Historická Revue 1/2015

Úvod do vizuálnych štúdií. 2014. In: Axis Mundi 2/2014

 

Granty:

2016-2019 - VEGA: "Unikátna indická zbierka manželov Lubošinských: redakcia textových materiálov a vizuálna antropológia fotografickej zbierky"

 

AcademiaEdu

Fotogaléria