Mgr. Lucia Chvaštulová

Štúdium:

2016 - 2021 Katedra porovnávacej religionistiky (Mgr.)

od 2021 - Doktorandské štúdium na Katedre porovnávacej religionistiky

Téma dizertačnej práce:

Vizuálne reprezentácie v kultúrnom a náboženskom kontexte spojenom s mayským kolapsom v záverečnom klasickom období (800 - 1000 p.n.l.).

 

Konzultačné hodiny (LS 2022 - 2023):

Pondelok      12:30 - 13:30

Streda          9:30  - 11:30