Mgr. Jakub Adámek

ORCID: 0000-0003-0560-6493

 

Štúdium:

2012 - 2017 Katedra porovnavacej religionistiky, FiF UK, Bratislava (Mgr.)

od 2017 Doktorandské štúdium, Katedra porovnávacej religionistiky, FiF UK, Bratislava

 

Téma dizertačnej práce:

In Pursuit of Maya Commoner: Agricultural Landscape in Ancient Uaxactún

 

Kontakt:

adamek9uniba.sk

 

Miestnosť:

Št 101

 

Konzultačné hodiny (zs 2020/2021):

Z dôvodov aktuálnej epidemiologickej situácie sa až do odvolania všetky konzultácie riešia individuálne po e-mailovej alebo telefonickej komunikácii

 

Academia.edu

ResearchGate

OSF

LinkedIn