Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Jakub Adámek

Štúdium:

2012 - 2017 Katedra porovnavacej religionistiky, FiF UK, Bratislava (Mgr.)

od 2017 Doktorandské štúdium, Katedra porovnávacej religionistiky, FiF UK, Bratislava

 

Téma dizertačnej práce:

Fenomén Aluxov na polostrove Yucatán. Od mýtu k teórii

 

Kontakt:

adamek9uniba.sk

 

Miestnosť:

Št 101

 

Konzultačné hodiny (zs 2019/2020):

pondelok 14:30 - 15:30

streda 14:30 - 15:30