Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Štátne záverečné skúšky, august 2020

 

Štátne záverečné skúšky budú v jesennom termíne prebiehať 27. augusta 2020. Skúšky začínajú o 09:00 v priestoroch KPR na Štúrovej ulici 9.

Končiacim bakalárom aj magistrom prajeme veľa šťastia

 

 

 

 

Vyjadrenie Katedry porovnávacej religionistiky k verejne prezentovaným názorom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Kollára vo veci plagiátorstva

 

Katedra porovnávacej religionistiky FiF UK našťastie nepatrí do sveta predstáv Borisa Kollára, v ktorom si to skoro každý študent uľahčuje tak, ako si to uľahčil pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Naša katedra má snaživých, poctivých a talentovaných poslucháčov, ktorých mentálne i morálne nastavenie je diametrálne odlišné nastaveniu predsedu parlamentu. Kollárovu urážku našich študentov, absolventov ako aj celého akademického prostredia na Slovensku si rázne vyprosujeme!

 

 


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA KPR - 26. január 2019

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí na Katedre porovnávacej religionistiky. Všetci záujemcovia nás tentoraz nájdu v miestnosti 11 v budove na Gondovej ulici.

Pripravili sme kopec drobností zo sveta náboženstiev.

Tešíme sa na Vás 26.1. od 10tej do 14tej :)

Nový prednáškový cyklus "Svet puránového hinduizmu"

Deň otvorených dverí
na katedre porovnávacej religionistiky- 27. 1. 2018

 

Katedra porovnávacej religionistiky Vás pozýva do svojich priestorov v sobotu 27. januára v čase od 11:00 – 14:00h. Na katedre budú prítomní pedagógovia a doktorandi, ktorí Vám poskytnú podrobné informácie o študijnom programe a radi zodpovedajú všetky otázky týkajúce sa štúdia.

 Kde nás v Bratislave nájdete!!! Nový kurz !!!
Úvod do štúdia hindčiny 1

Prednáška Tisíc tvárí Iránu

Nove sylaby k predmetom na ZS 2016/2017

pozri jednotlive sylaby tu


Minorities and Majorities in the Middle East and Asia 

 

Katedra porovnávacej religionistiky v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre štúdium náboženstiev pri SAV si vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú konferenciu s názvom „Minority a majority na Blízkom východe a v Ázii", ktorá sa bude konať v dňoch 14.-15. septembra na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Celé podujatie je venované pamiatke svetoznámeho orientalistu a lingvistu, profesora Rudolfa Macúcha.

Konferencia bude vedená v anglickom jazyku, vstup na prednášky je bezplatný.


Bližšie informácie o programe nájdete na odkaze:

 

 

LECTIONES MAGISTRALES O ISLÁME V INDII

 

Streda 20. 4. o 16,15 v G236 na Gondovej

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v rámci cyklu prednášok Lectiones magistrales si vás dovoľuje pozvať na prednášku doc. Dušana Deáka, PhD. z Katedry porovnávacej religionistiky FiF UK.

 Prednáška „Regionálne podoby islámu v Ázii: indickí muslimovia alebo muslimovia v Indii?“ sa uskutoční dňa 20. apríla (streda) 2016 o 16,15 hod. v priestoroch FiF UK na Gondovej 2 na 2. poschodí v miestnosti G236.

Juhoázijskí muslimovia, aj napriek svojej vnútornej etnickej, či konfesionálnej diverzite, predstavujú najpočetnejšiu regionálnu komunitu muslimov na svete. Ako juhoázijská, a teda indická, kultúra formuje religiozitu a náboženskú identitu muslimov a formuje ju vôbec? Je namieste rozlišovať medzi indickými muslimami a muslimami v Indii? Na tieto otázky sa pokúsi odpovedať prednáška Dušana Deáka.  


Tisíc tvárí Iránu


V rámci cyklu Náboženstvá pod drobnohľadom budú prednášajúcimi doc. Attila Kovács, PhD., Mgr. Beáta Čierniková, PhD. a Mgr. Katarína Šomodiová (Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri Slovenskej akadémii vied).

Prednáška sa uskutoční 23. februára 2016 o 18.00 h. v seminárnej sále Univerzitnej knižnice na Klariskej ul. 5 v Bratislave.


Bratislava Maya Meeting

Centrum mezoamerických štúdií Vás srdečne pozýva na 6th Bratislava Maya Meeting.

Bližšie info a program nájdete na stránkach Centra mezoamerických štúdií.

 

<output>Center for Mesoamerican Studies (Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava) would like to invite you to participate on the 6th Bratislava Maya Meeting, which will be held on November 26-29th 2015. </output>

<output>Center for Mesoamerican Studies (Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava) would like to invite you to participate on the 6th Bratislava Maya Meeting, which will be held on November 26-29th 2015. </output>

<output></output>

<output>Center for Mesoamerican Studies (Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava) would like to invite you to participate on the 6th Bratislava Maya Meeting, which will be held on November 26-29th 2015. </output>

<output>Center for Mesoamerican Studies (Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava) would like to invite you to participate on the 6th Bratislava Maya Meeting, which will be held on November 26-29th 2015. </output>

<output>Center for Mesoamerican Studies (Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava) would like to invite you to participate on the 6th Bratislava Maya Meeting, which will be held on November 26-29th 2015. </output>

<output>Center for Mesoamerican Studies (Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava) would like to invite you to participate on the 6th Bratislava Maya Meeting, which will be held on November 26-29th 2015. </output>

<output>Center for Mesoamerican Studies (Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava) would like to invite you to participate on the 6th Bratislava Maya Meeting, which will be held on November 26-29th 2015. </output>

<output>Center for Mesoamerican Studies (Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava) would like to invite you to participate on the 6th Bratislava Maya Meeting, which will be held on November 26-29th 2015. </output>

<output>Center for Mesoamerican Studies (Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava) would like to invite you to participate on the 6th Bratislava Maya Meeting, which will be held on November 26-29th 2015. </output>Prednáška SSŠN - 28.10. 2015

 

Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri
SAV a Univerzitná knižnica v Bratislave - Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO Vás srdečne pozývajú na prednášku:

 

 

Dobrý Sultán alebo načo nám je synkretizmus?

ktorú v rámci cyklu Náboženstvá pod drobnohľadom prednesie
doc. Mgr. Dušan Deák, PhD.
Prednáška sa koná 28. októbra 2015 o 18.00 h. v seminárnej sále Univerzitnej knižnice na Klariskej ul. 5 v Bratislave


 Utrecht Network Young Researchers´ Grant 

 

Informujete vás o možnosti získať výskumný grant Utrecht Network Young Researchers' Grant vo výške 1000 Eur určený pre Mgr./PhD. študentov. Grant má čiastočne pokryť náklady na pobyt na študentom vybranej univerzite patriacej do siete Utrecht Network (zoznam členských univerzít UN:

www.utrecht-network.org/en/site/whoaremembers .

Prihlášku a všetky bližšie informácie sú na:
www.utrecht-network.org/en/site/young_researchers_grant

Deadline na posielanie prihlášok je  12. október 2015.

Celá ponuka je zverejnená aj na univerzitnej stránke
uniba.sk/o-univerzite/medzinarodne-vztahy/aktualne-ponuky/vyzva-na-predkladanie-prihlasok-utrecht-network-young-researchers-grant/


prednáška SSŠN - 29. 9. 2015

 

Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV a Univerzitná knižnica v Bratislave - Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO si Vás touto cestou dovoľujú pozvať na prednášku:

Mali Mayovia bohov?


V rámci cyklu Náboženstvá pod drobnohľadom bude prednášajúcim prof. Mgr. Milan Kováč, PhD. (Katedra porovnávacej religionistiky, FF Univerzita Komenského v Bratislave). Prednáška sa uskutoční 29. septembra 2015 o 18.00 h. v seminárnej sále Univerzitnej knižnice na Klariskej ul. 5 v Bratislave


<output>aktualizácia v sekcii Štúdium</output>

<output>aktualizácia v sekcii Štúdium</output>

Sylabus k predmetu Medzikultúrne procesy a imigrácia v krajinách V4

aktualizácia v sekcii Štúdium: informácie pre študentov

<output>aktualizácia v sekcii Štúdiumaa</output>

<output>aktualizácia v sekcii Štúdium</output>


Rozvrh hodín ZIMNÝ SEMESTER 2015

aktuálny rozvrh nájdete v sekcii: Informácie pre študentovHistorická revue 7/2015

Sylabus k predmetu Smrť v náboženstvách sveta

aktualizácia v sekcii Štúdium: informácie pre študentov


Informačné listy k CEEPUS predmetom na LS 2015

 

aktualizácie v sekcii Štúdium: informácie pre študentov


LECTIONES  MAGISTRALES O MAYOCH

Prof. Milan Kováč, PhD. (Katedra porovnávacej religionistiky FiF UK): Tvárou ku hviezdam. Astronomické a náboženské asociácie predkolumbovskej architektúry v meste Uaxactún v Gautemale

Prednáška sa uskutoční 25. februára (streda) 2015 o 16,15 v miestnosti G236 (budova na Gondovej, 2. poschodie). 

Prof. Kováč spolu so svojím medzinárodným tímom už sedem rokov systematicky pracuje na výskume starovekých mayských kamenných miest, veľkých ceremoniálnych centier a tesaných kamenných stél s nápismi, ktoré boli až doposiaľ neznáme. Objavy tohto tímu výrazne posúvajú hranice nášho poznania o Mayoch. V súčasnosti prebieha v Archeologickom múzeu SNM výstava Tajomní Mayovia, ktorú pripravil. Na prednáške predstaví unikátne výsledky výskumu z Uaxactúnu, jedného z najvýznamnejších centier mayskej civilizácie.


Rozvrh hodín: letný semester 2015

aktuálny rozvrh nájdete v sekcii: Informácie pre študentov


Historická Revue 1/2015

 

Januárové číslo Historickej Revue s podtitulom India v priestore a čase zostavené doc. Mgr. Dušanom Deákom, PhD.


Výstava Záhadní Mayovia v SNM

 

Slovenský archeologický a historický inštitút (SAHI) predstavuje v Slovenskom národnom múzeu – Archeologickom múzeu v Bratislave unikátnu výstavu Záhadní Mayovia. 

V sídle múzea na Žižkovej ulici čaká výstava na návštevníkov od 20. novembra 2014 do 21. júna 2015. Výstava je vyústením šesťročného archeologického výskumu mayskej kultúry v Guatemale, ktorý robí SAHI. 


 Európska mayologická konferencia v Bratislave 

Historická revue 10/2014