Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademické centrum ší‘itských štúdií

Akademické centrum ší‘itských štúdií je odborné centrum Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Jeho zámerom je spojiť akademikov a vedeckých pracovníkov z celého sveta, zaoberajúcich sa ší'itskym islámom a s ním súvisiacou problematikou.

Cieľom je vytvoriť odborné zázemie pre vznik ší‘itských štúdií, ako samostatného akademického odboru vrámci strednej a východnej Európy.

 

Kontakt:

02/593 397 07