Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedecké semináre KPED

Učiť sa nás baví!

V rámci snahy o podporu a posilnenie vedecko-výskumnej činnosti organizuje Katedra pedagogiky vedecké semináre zamerané na rôzne výskumné témy. Semináre bývajú raz mesačne, spravidla v stredy, na Gondovej ul., 2. poschodie, v učebni G 201. Radi na nich privítame aj rozvojachtivých záujemcov z radov členov akademickej obce UK (kolegov i študentov), ale aj odbornej verejnosti. 

Počas AR 2023/2024 sú to nasledujúce podujatia:

dátumprednášajúci a téma
7.9.2023prof. Peter Gavora: Všetko, čo viete o dotazníku, len si to neuvedomujete
25.10.2023prof. Adriana Wiegerová: Ako uvažovať o téme svojho výskumu
28.11.2023

Dr. Darina Dvorská: supervízne stretnutie k záveru projektu VEGA 1/0484/21: Premeny rodinnej výchovy a rodičovského vzdelávania na Slovensku 

6.12.2023 o 10:00 hod.Dr. Silvia Dončevová: predstavenie časti projektových výstupov VEGA 1/0316/22: Multidisciplinárne aspekty feminizácie školstva 
10.1.2024

doc. Július Matulčík: záverečná oponentúra projektu VEGA 1/0293/21: Edukácia k zdraviu dospelej popolácie

Dr. Darina Dvorská: záverečná oponentúra projektu VEGA 1/0484/21: Premeny rodinnej výchovy a rodičovského vzdelávania na Slovensku