Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Publikácie

SOKOLOVÁ, L., KAROLČÍK, Š., DVORSKÁ, D., HRĆAN, Z., DOVIČÁK, M., GRIGUŠ, S.: Metodická príručka Učiteľská akadémia UK (2021)

doc. Ľ. Sejčová: Šikanovanie a kyberšikanovanie v škole (2021)

Vedecká publikácia doc. PhDr. Ľuboslavy Sejčovej, CSc., vyšla v roku 2021 vo Vydavateľstve UK a zaoberá sa mimoriadne aktuálnou témou Šikanovanie a kyberšikanovanie v škole (2021).

Monografia reaguje na nové formy šikanovania medzi dospievajúcimi v podobe kyberšikanovania a jeho predchádzania. Všetky tieto poznatky sú dnes potrebné na to, aby sme vedeli predchádzať tomuto negatívnemu javu, ktorý sa môže skrývať za múrmi našich škôl.  

Prečo si deti ubližujú?

Ako reagovať, keď sa šikanovanie deje?

Ako ochrániť obeť a zastaviť i ovplyvniť aktéra?

Ako má reagovať učiteľ a škola i celá spoločnosť? 

 

..to sú niektoré z otázok, ktorých odpovede hľadajte v monografii doc. Ľuboslavy Sejčovej. 

 

 

Slovenská encyklopédia edukológie (2016)

Vedecko-výskumný výstup katedry, do ktorého bola zapojená väčšina jej členov. (Ed.) prof. PhDr. Štefana Šveca, CSc. Slovenská encyklopédia edukológie (2016).