Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Premeny rodinnej výchovy a rodičovského vzdelávania na Slovensku

VEGA 1/0484/21

Projekt Premeny rodinnej výchovy a rodičovského vzdelávania na Slovensku VEGA č. 1/0484/21 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa na  základe teoretického a empirického výskumu zameraného na i...., zameriava na vypracovanie ....