Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Paedagogica, roč. 33 (2021)

Zborník Paedagogica, roč. 33, 2021, ISBN 978-80-223-5328-1

 

Vzory a ideály adolescentov

Miriam  Čierna, Ľuboslava Sejčová,  str. 7-19

 

Filozofické, sociálne a edukačné aspekty rodovej citlivosti

Silvia Dončevová,  str. 20-35

 

Časopis Pedagogická revue v rokoch 2016 – 2019

Jakub Fázik, Darina Dvorská,  str. 36-59

 

Didaktická práca učiteľa a školské pravidlá 

Jana Hanuliaková, Martin Droščák,  str. 60-69

 

Profil práce školského psychológa na základnej škole vrátane jeho spolupráce s výchovným poradcom – výskumné zistenia

Zuzana Hrćan, str. 70-91

 

Obmedzenia a zmeny vo vzdelávaní dievčat a žien v období slovenskej republiky (1939-45)

Janka Medveďová, str. 92-106

 

Varovný prst voči dištančnému vzdelávaniu: (Reakcia na problém doby založená na učení J. A. Komenského)

Damián Samuel Ovečka, str. 107-120

 

Prezentácia učiteľskej profesie v slovenských médiách

Eva Popíková, str. 121-136

 

Školský manažment a osobnosť riaditeľa školy

Ľuboslava Sejčová, str. 137-153

 

Časopis Predškolská výchova v rokoch 2014 -2020

Andrea Smolková, Darina Dvorská, str. 154-174

 

Zborník Paedagogica, roč. 33 (2021)