Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Paedagogica, roč. 28 (2016)

Zborník Paedagogica, roč. 28, 2016, ISBN 978-80-223-4274-2

 

Kľúčové kompetencie žiakov vo všeobecnom vzdelávaní – súčasné trendy vo vybranom zahraničí

Matulčíková Mária, str. 5 – 20

 

Profil školského pedagóga v Srbskej republike

Huravik Zuzana, str. 21 – 36

 

Jazykové vzdelávanie žiakov v Španielsku

Renčíková Pérez Zuzana, str. 37 - 52

 

Škola z pohľadu kritickej teórie         

Timková Bibiána, str. 53 - 61

 

Výchova v chaose ako jedna z príčin hysterickej štruktúry osobnosti

Kubinová Lucia, str. 62 – 74

 

Arteterapeutické techniky s deťmi a dospievajúcimi

Sejčová Ľuboslava, str. 75 - 96

 

Úsilie o akademickú autonómiu na Slovenskej univerzite a jej obhajovanie v období Slovenského štátu 1939 – 1945

Štulrajterová Janka, str. 97 - 114

 

Zborník PAEDAGOGICA, roč. 28 (2016)