Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Paedagogica, roč. 16 (2001)

Zborník Paedagogica, roč. 16, 2002, ISBN 80-223-1633-4

 

Zo života a diela univ. Profesora Petra Vajcika

Švec Štefan, str. 7 – 10

 

Z teórie vedy a metodológie pedagogiky

Vajcik Peter, str. 11 – 22

 

Pedagogicko-historické dielo prof. P. Vajcika

Michalička Vladimír, str. 23 – 28

 

Koncepcia pedagogickej diagnostiky u Petra Vajcika

Kompolt Pavol, str. 29 – 50

 

Kategoriálne systémy empirickej mikroanalýzy a hodnotenia výučby

Švec Štefan, str. 51 – 100

 

Didaktika pedagogiky ako špeciálnej pedagogickej disciplíny

Bazáliková Jana, str. 101 – 106

 

Uhorská školská politika v druhej polovici 19. storočia a boj Slovákov slovenskú školu

Pšenák Jozef, str. 107 – 118

 

Moral values and formation of moral identity of personality

Žilínek Martin, str. 119 - 135

 

Zborník Paedagogica, roč. 16 (2001)