Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Paedagogica, roč. 15 (2000)

Zborník Paedagogica, roč. 15, 2000, ISBN 80-223-1415-3

 

Pedagogický prístup orientovaný na dieťa a jeho vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa predškolského veku

Baďuríková  Zita, str. 7 – 17

 

Čítanie a písanie v bežnom živote: funkčná gramotnosť

Gavora Peter, str. 19 – 40

 

Diagnostické kompetencie a limity učiteľa

Kompolt Pavol, str. 41 – 55

 

Európska dimenzia v mravnom rozvoji osobnosti

Žilínek Martin, str. 57 – 66

 

Koncepčné otázky rodinnej výchovy

Potočárová Mária, str.  67 – 78

 

Vysoké školy v Slovenskej republike (1939 - 1945)

Pšenák Jozef, str. 79 – 90

 

Teoreticko-metodické základy andragogiky

Švec Štefan, str. 91 - 130

 

Zborník Paedagogica, roč. 15 (2000)