Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Paedagogica, roč. 1 (1967)

Zborník Paedagogica, roč. 1, 1967, ISBN 67-150-68

 

Vedecko-technická revolúcia a škola

Pavlovič Gustáv, str. 9-30

 

Experiment v pedagogickej praxi

Vajcik Peter, str. 31 – 46

 

Vzdelávanie učiteľov v Československu a jeho vývinové tendencie

Bakoš Ľudovít, str. 47 – 74

 

Formovanie a význam informálnych skupín v Pionierskej organizácii

Brenčičová Mária, str. 75 – 92

 

Niektoré stránky vnútorných motívov a vonkajšej stimulácie v mimo vyučovacej činnosti žiakov        

Kačáni Vladislav, str. 93 – 108

 

Pedagogická prax ako výukový predmet na univerzitách

Štepitová Anna, str. 109 – 142

 

Snahy o založenie slovenského gymnázia v rokoch 1875 – 1918

Mátej Jozef, str. 143 - 162

 

Zborník Paedagogica, roč. 1 (1967)