Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Acta Andragogica, roč. 6 (2018)

Zborník Acta Andragogica, roč. 6, 2018, ISBN 978-80-223-4587-3

 

Štefan Pasiar – priekopník v oblasti dejín osvety a teórie edukácie dospelých

Lucia Lichnerová, Marta Špániová, str. 9 - 32

 

Prínos Pavla Pašku k formovaniu modernej andragogiky

Svetlana Chomová, str. 33 - 40

 

Andragogický profil Miroslava Tumu

Rozália Čornaničová, str. 41 - 62

 

Prínos Milana Cirbesa pre rozvoj teórie edukácie dospelých

Petronela Lauková, str. 63 - 74

 

Predstavitelia pedagogickej psychológie Ladislav Ďurič, Ján Grác a Jozef Štefanovič ako inšpirácia pre teóriu a prax vo výchove a vzdelávaní dospelých

Veronika Kitová-Mazalánová, str. 75 - 92

 

František Hyhlík a jeho přínos ke konstituování pedagogiky dospělých v Československu 

Michal Šerák, str. 93 - 108 

 

Vilém Klega – jeden z popredných českých andragógov

Juraj Kalnický, str. 109 - 114

 

Alexander Kapp – prvý koncept andragogiky

Július Matulčík, str. 115 - 130

 

Eugen Rosenstock-Huessy a jeho prínos pre andragogiku

Július Matulčík, str. 131 - 140

 

Jedinečnosť vplyvu Viery Prusákovej na rozvoj andragogiky a edukácie dospelých

Lea Szabová-Šírová, Klaudius Šilhár, str. 141 - 160

 

Význam pôsobenia Jána Perhácsa v andragogike

Lea Szabová-Šírová, str. 161 - 172

 

Rozália Čornaničová – významná osobnosť kultúrno-osvetovej andragogiky a edukácie seniorov na Slovensku

Veronika Vasilová, str. 173 - 188

 

Prínos Anny Tokárovej pre rozvoj teórie a praxe edukácie dospelých

Ivana Pirohová, str. 189 - 202

 

Prínos Márie Machalovej pre andragogiku

Lea Szabová-Šírová, str. 203 - 218

 

Vklad Anny Preinerovej do rozvoja profesijnej andragogiky

Petronela Lauková, str. 219 - 229

 

Osobnosť Jána Porvazníka v kontexte edukácie dospelých na Slovensku

Eva Denciová, str. 229 - 242

 

Vladimír Jochmann – proti osudu

Dušan Šimek, Miroslav Dopita, str. 243 - 260

 

Poetika andragogiky Dušana Šimka

Miroslav Dopita, Jana Poláchová Vašťatková, str. 261 - 286

 

Role Milana Beneše v rozvoji teorie vzdělávání

Ivana Shánilová, Milan Demjanenko, str. 287 - 300

 

Juraj Kalnický, československý andragóg

Stanislava Gabrielová, str. 301 - 308

 

Slovo a svět ve vzdělávání dospělých podle Paula Freireho

Martin Kopecký, str. 309 - 316

 

Pedagogické dedičstvo Seména Gončarenka ako inšpirácia pre teóriu a prax vzdelávania dospelých

Elena Voľarskaja, str. 317 - 322

 

ACTA ANDRAGOGICA, roč. 6 (2018)