Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Acta Andragogica, roč. 2 (2011)

Zborník Acta Andragogica, roč. 2, 2011, ISBN 978-80-970595-2-1

 

Andragogika v USA

Július Matulčík, str. 7 – 20

 

Pojetí předmětu andragogiky: od vzdělávání dospělých k identifikaci, získávání, rozvoji a měření úrovně kompetencí

Hana Bartoňková, str. 21 – 36

 

Kultúrno-osvetová andragogika             

Rozália Čornaničová, str. 37 – 56

 

Kultúra v kontexte andragogiky        

Eva Denciová, str. 57 – 70

 

Sociálna andragogika – príspevok bratislavskej katedry andragogiky k jej rozvoju

Lea Szabová-Šírová, str. 71 – 82

 

Profesijná andragogika a personálny manažment

Marián Štermenský, str. 83 – 92

 

Andragogická psychológia ako hraničná disciplína

Mária Machalová, str. 93 – 108

 

Sociálno-psychologický výcvik ako nástroj rozvoja sociálno-psychologickej kompetencie v edukácii dospelých

Henrieta Roľková, str. 109 – 116

 

Komunikačné kompetencie vzdelávateľov dospelých

Petronela Lauková, str. 117 – 128

 

Výsledky vzdělávání a učení v kontextu andragogického myšlení

 Jaroslav Veteška, str. 129 - 144

 

Uplatnenie marketingu vo vzdelávaní dospelých

Marta Matulčíková, str. 145 – 154

 

Príprava europrojektov v oblasti celoživotného vzdelávania a učenia sa – profesionálny prístup k tvorbe projektov

Andrea Kovalčíková, str. 155 – 162

 

Ďalšie profesijné vzdelávanie v zdravotníckom povolaní lekár

Andrej Kováč, str. 163 – 182

 

Dobrovoľníctvo ako forma aktivizácie seniorov v miestnej komunite

Veronika Vasilová, str. 183 - 189

 

ACTA ANDRAGOGICA, roč. 2 (2011)