Mária Matulčíková

doc. PhDr. Mária MATULČÍKOVÁ, CSc.

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Kancelária: G 205

Konzultačné hodiny LS 2023/2024: piatok 14:30 - 16:00 hod.

Telefón:  +421 2 9013 2324

Email: maria.matulcikovauniba.sk

Vedecká činnosť

ORCID
ResearchGate
Evidencia publikačnej činnosti UK
VUPCH

Odborné zameranie

 • všeobecná didaktika,
 • problematika alternatívnych škôl. 

Vyučovacia činnosť

Zimný semester AR 2023/2024:

 • A-moPE-005/18: Školský manažment 
 • A-muPE-043/00: Didaktika pedagogiky 1
 • A-muSZ-120/00: Alternatívne školy

 Letný semester AR 2023/2024: 

 • A-boPE-020/15 a A-buPE-017/15: Všeobecná didaktika 1
 • A-boPE-038/15: Rozprávka - jej pedagogický význam a využitie
 • A-muPE-044/00: Didaktika pedagogiky 2 
 • A-muPE-076/00: Alternatívne školy - pedagogický systém M. Montessoriovej v teórii a praxi
 • A-buSZ-011/22: Všeobecná didaktika
 • A-boPE-034/15: Observačná prax v škole

Projektová činnosť