Publikácie

Vedecko-výskumný výstup katedry, do ktorého bola zapojená väčšina jej členov. (Ed.) prof. PhDr. Štefana Šveca, CSc. Slovenská encyklopédia edukológie (2016).