Gabriela Púčiková

Sekretariát Katedry pedagogiky a andragogiky

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Kancelária: G 200b sekretariát KPA

Tel.: +421 2 9013 1121

 

Úradné hodiny sekretariátu počas ZS 2022/2023:

Pondelok: 8:30 - 11:30 hod. 

Utorok: 8:30 - 11:30 hod. 

Streda: 8:30 - 11:30 hod. 

Štvrtok: 8:30 - 11:30 hod.  

E-mail: gabriela.pucikovauniba.sk