Mária Matulčíková

doc. PhDr. Mária MATULČÍKOVÁ, CSc.

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Kancelária: G 203/b

Konzultačné hodiny LS 2022/2023: streda 9:00 - 11:00 hod.

Telefón:  +421 2 9013 2324

Email: maria.matulcikovauniba.sk

Vedecká činnosť

ORCID
ResearchGate
Evidencia publikačnej činnosti UK
VUPCH

Odborné zameranie

  • všeobecná didaktika,
  • problematika alternatívnych škôl. 

Vyučovacia činnosť

Pozri rozvrh vyučujúcej.

 

  • Všeobecná didaktika
  • Pedagogická koncepcia M. Montessori
  • Alternatívne školy
  • Konštruktivistický prístup k edukácii

 

 

 

Projektová činnosť