Agnes Simon

Vedecká činnosť

ORCID
ResearchGate
Evidencia publikačnej činnosti UK
VUPCH

Odborné zameranie

 

 

 

 

Vyučovacia činnosť

Projektová činnosť