Agnes Simon

Mgr. Agnes SIMON, PhD.

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Kancelária: G 202b

Konzultačné hodiny LS 2022/2023: po dohode e-mailom 

Email: agnes.simonuniba.sk

 

Projektová činnosť

  • Erasmus+ Strategické partnerstvá HOSUED: Designing Holistic and Sustainable Educational Development to improve Student Learning, Erasmus+ Strategic partnerships.2020-1-SK01-KA203-078299 / Spoluriešiteľ projektu / 2020 - 2023.
  • Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR 020UK-2-1/2021 Systematická podpora vysokoškolských učiteľov ako kľúč rozvoja kvality vzdelávania. Tematická oblasť: 2021.1. Téma 2: Vytvorenie systému podpory vysokoškolských učiteľov. / Spoluriešiteľ projektu / 2021/2022.
  • EÚ Erasmus + Strategické partnerstváIMPACT/ Spoluriešiteľ projektu / 2019/2022

 

 

Workshop: Scholarship of teaching and learning v Klube Učiteľská akadémia UK 10.2.2023