Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PhDr. Dušík Anikó, PhD.

Szakdolgozattémák 2023/2024

Témavezető: PhDr. Dušík Anikó, PhD.

 

Tanár szak (Bc., Mgr.):

Identitásalakító elemek Kisfaludy Károly vígjátékaiban
Identitutvorné prvky vo veselohrách Károlya Kisfaludyho

 

A Pál utcai fiúk c. regény szerepe a magyar irodalom oktatásában
Funkcia románu A Pál utcai fiúk vo vyučovaní maďarskej literatúry

 

Tolmács-fordító szak (Bc., Mgr.):

Samuel Borkopf regényének szlovák fordítása és recepciója
Slovenský preklad a recepcia románu Samuela Borkopfa

 

Samko Tále regényének magyar fordítása és recepciója
Maďarský preklad a recepcia románu Samka Táleho

 

Kiadványszerkesztő szak (Bc., Mgr.):

A Kalligram folyóirat és az Irodalmi Szemle 1992-ben
Časopisy Kalligram a Irodalmi Szemle v roku 1992

 

Az Új Szó és az ujszo.com tartalmainak összehasonlító vizsgálata
Porovnanie obsahov Új Szó a ujszo.com  

 

Olvasóvá nevelés és gyermekkönyv-kiadás 
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a vydávanie kníh pre deti

 

A nőkép jellemzői Eötvös József  A nővérek c. regényében
Zobrazenie žien v románe Józsefa Eötvösa A nővérek