Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Dančo Jakab Veronika

Szakdolgozattémák 2023/2024

Témavezető: Mgr. Dančo Jakab Veronika

Tanár szak (Bc.):

A nyelvhelyesség megjelenése az anyanyelvórán
Výskyt jazykovej správnosti na hodinách maďarského jazyka ako materinského jazyka