Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

doc. Nádor Orsolya, PhD.

Szakdolgozattémák 2023/2024

Témavezető: doc. Nádor Orsolya, PhD.   

 

Tanár szak (Bc., Mgr.):

1) Vulgarizmusok a mai diáknyelvben
    Vulgarizmy v súčasnom jazyku študentov

2) Tankönyvszövegek komplex szövegtani szempontú vizsgálata
    Komplexná textová analýza učebníc

3) A magyarnak mint a társadalmi környezet nyelvének tanítása a Kárpát-medencében
    Vyučovanie maďarčiny ako jazyka sociálneho prostredia v Karpatskej kotline

 

 

 

Kiadványszerkesztő szak (Bc., Mgr.):

1) A magyar kultúra közvetítésének eszközei a 21. században
      Nástroje prenosu maďarskej kultúry v 21. storočí

2) A magyar világörökség reprezentációja a könyvkiadásban
    Prezentácia maďarského svetového dedičstva vo vydavateľskej činnosti

3) Az írott sajtó formai és tartalmi változásai a 21. század első két                évtizedében
   Zmeny vo forme a obsahu tlače v prvých dvoch desaťročiach 21.              storočia

 

Tolmács-fordító szak (Bc., Mgr.):

1) Nyelvi világképek a reáliák tükrében
    Jazykový svetonázor vo svetle reálií

2) Csaplovics János: Magyar ethnographia c. művének elemzése
    Analýza diela Magyar ethnographia od autora János Csaplovics

3) A magyarországi szlovákok élete a 21. században     
    Život Slovákov v Maďarsku v 21. storočí