Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

doc. Misad Katalin, PhD.

Szakdolgozattémák 2023/2024

Témavezető: doc. Misad Katalin, PhD.

  

Tanár szak:

A helyesírási készség vizsgálata online kommunikációs felületeken
Úroveň pravopisných zručností používateľov internetu (Bc.)

 

Szótani és nyelvtani vizsgálatok óvodás és kisiskolás korú gyermekek beszédében
Skúmanie lexikálnych a gramatických charakteristík v reči detí predškolského a mladšieho školského veku (Mgr.)

 

Tolmács-fordító szak:

Szlovákból magyarra fordított tankönyvek lexikai és szintaktikai jellegzetességei
Lexikálne a syntaktické vlastnosti učebníc preložených zo slovenského jazyka do maďarského jazyka (Bc.)

 

Kiadványszerkesztő szak:

Az online reklám mint kommunikációs folyamat
Internetová reklama ako komunikačný proces (Bc.)

 

A politikai (in)korrektség megjelenése a szlovákiai magyar sajtóban
Výskyt politickej (ne)korektnosti v maďarskej tlači na Slovensku (Mgr.)