Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

doc. Mgr. art. Száz Pál, PhD.

Szakdolgozattémák 2023/2024

Témavezető: Mgr. art. Száz Pál, PhD.

 

Kiadványszerkesztő szak (Bc., Mgr.):

A kortárs szlovák irodalom magyar reprezentációja – kiadások, közlések, irodalmi menezsment
Maďarské zastúpenie súčasnej slovenskej literatúry - edície, publikácie, literárny manežment

 

Ujvári Péter novellái a lapközlések tükrében
Poviedky Pétera Ujváriho vo svetle novinových publikácií  

 

Az égő Notre Dame és a koronakarantén – irodalmi marketing és a kollektív traumák
Horiaca Notre Dame a karanténa - literárny marketing a kolektívne traumy

 

Kiadványszerkesztő szak (Bc.):

Shakespeare a mai magyar színpadokon a kritika tükrében
Shakespeare na doskách dnešného maďarského divadla v zrkadle kritiky

 

 

Kiadványszerkesztő szak (Mgr.):

A latin-amerikai irodalom hatása Grendel Lajos prózaművészetére
Vplyv latinskoamerickej literatúry na prózu Lajosa Grendela

 

 

Tanár szak, tolmács-fordító szak (szlovák) Bc., Mgr.:

Gregor Papuček a költő és műfordító kulturális kétlakisága
Gregor Papuček, kultúrna dyáda básnika a literárneho prekladateľa

 

A kortárs szlovák próza magyar fordításai
Maďarské preklady súčasnej slovenskej prózy

 

A kortárs cseh irodalom magyar fordításai
Maďarské preklady súčasnej českej literatúry

 

Tőzsér Árpád szlovák fordításairól és recepciójáról
O slovenských prekladoch a recepcii Árpáda Tőzséra

 

Grendel Lajos kései műveinek szlovák recepciója
Slovenská recepcia neskorého diela Lajosa Grendela

 

Tanár szak, tolmács-fordító szak (Bc., Mgr.):

Békássy Ferenc, az angol-magyar kétnyelvű költő újrafelfedezése
Ferenc Békássy, znovuobjavenie anglicko-maďarského dvojjazyčného básníka

 

Billy Collins magyar fordításairól és recepciójáról
Billy Collins o svojich maďarských prekladoch a recepcii

 

Karinthy Frigyes Gulliver-fordításai
Preklady Frigyesa Karinthyho o Gulliverovi

 

Kafka alakmásai a kortárs magyar prózában
Kafkove postavy v súčasnej maďarskej próze

 

Szakirálytól független témák (Bc.):

Az én Bakonyom – A magyar költők Párizs-képe (kultúrtörténeti vázlat)
„Az én Bakonyom” - Pohľad maďarských básnikov na Paríž (kultúrnohistorický náčrt)

 

Az utóbbi évek szlovákiai magyar színháza és színjátszása a sajtó és a kritika tükrében
Maďarské divadlo a dráma na Slovensku v posledných rokoch vo svetle tlače a kritiky

 

Útirajzok és utazások a kortárs magyar irodalomban
Cestopisy a cesty v súčasnej maďarskej literatúre

 

Szászi Zoltán prózái a modern magyar irodalmi hagyomány tükrében
Próza Zoltána Szásziho vo svetle modernej maďarskej literárnej tradície

 

Szakiránytól független témák (Mgr.):

A lét vesztegzárban – a bezártság poétikája a XX. századi prózában (Kafka, Andrić, Camus)
Byť v uzavretí - poetika uzavretia v próze 20. storočia (Kafka, Andrić, Camus)

 

Varga Imre költészete a magyar költői hagyomány és a keleti filozófiák tekintetében
Poézia Imreho Vargu vo vzťahu k maďarskej básnickej tradícii a východným filozofiám

 

A történelem alulnézetből. Kistérség és kisebbség Grendel Lajos és Végel László regényeiben
Dejiny z pohľadu spodnej strany. Malosť a menšina v románoch Lajosa Grendela a Lászlóa Végla