Prof. PhDr. Lanstyák István, PhD.

Szakmai önéletrajz

Személyes adatok

· Születési dátum: 1959. július 13.

· Születési hely: Losonc, Csehszlovákia

· Lakóhely: Dunaszerdahely, Szlovákia

· Családi állapot: nős, 3 gyerek, 1 unoka

 

Elérhetőség

· állandó lakóhely:

Nám. priateľstva 2171/36, 929 01 Dunajská Streda, Szlovákia

Tel.: 421-904 615-851

· munkahely:

Comenius Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék

(Katedra maďarského jazyka a literatúry FF UK)

Gondova 2, 814 99 Bratislava, Szlovákia; P. O. BOX 32

Tel.: 421-2 59-339-486

E-mail: istvan.lanstyakuniba.sk

 

Munkaviszony

· 1986-: Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tan­szé­ke, Pozsony, Szlovákia

- 2011: egyetemi tanár

- 1999-2011: docens

- 1989-1999: adjunktus

- 1986-1989: tanársegéd

· 1983-1986: Gimnázium Selmecbánya - középiskolai tanár

 

Tanulmányok

· 1995: tudományok kandidátusa (CSc.), Comenius Egyetem Pozsony; a kandidátusi érteke­zés címe: A magyar nyelv szlovákiai változatainak nyelvkörnyezettani és kontaktusnyelvészeti kér­dé­sei.  Később átminősítve PhD-fokozattá.

· 1989: filozófia doktora (PhDr.), Comenius Egyetem Pozsony.

· 1983: magyar-angol szakos középiskolai tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Deb­re­cen.

 

Egyetemi oktatás (kurzusok)

· beszélt nyelv · bevezetés a szociolingvisztikába · szociolingvisztika ·  nyelvalakítás · alkalmazott nyelvészet ·  általános nyelvészet · kétnyelvűség és kontaktológia · szókészlet- és szójelentéstan · nyelvi ideológiák · a magyar nyelv hangtana · fejezetek a leíró magyar nyelvtanból  · fejezetek a hang- és alaktanból ·  magyar nyelvtörténet és dialektológia

 

Kutatási területek

Jelenlegi

· szociolingvisztika · kétnyelvűség-kutatás · kontaktológia · nyelvalakítás, nyelvi problémák · nyelvi ideológiák · lexikológia és lexikográfia · bibliafordítás

Korábbi

· nyelvpolitika · anyanyelvi nevelés · dialektológia

 

Kutatási projektek (válogatás)

· 2018–2021: APVV-projekt: Nyelvi és kommunikációs problémák Szlovákiában és kezelésük (projektvezető).

· 2013–2017: APVV-projekt: A szlovák nyelv a többnyelvű szlovákiai közösségek kontextusában (kutató).

· 2010–2011: VEGA-projekt: Pozsony és a többnyelvűség. A pozsonyi lakosok háború közti és háborús nemzedékének nyelvi életrajza (projektvezető-helyettes).

· 2008–2010: VEGA-projekt: Hungarológia a szlovák kultúra kontextusában (projektvezető)

· 2002–2003: Aktion Österreich–Slowakei Wis­sen­schafts- und Erziehungskooperation (Wien–Bra­ti­sla­va). Handbuch des Bilinguismus (Ausgewählte Texte zur Erforschung der Mehr­sprachigkeit) (kutató).

· 2001: Arany János Közalapítvány kutatási ösztöndíja: A szociolingvisztika és a kétnyel­vű­ség-kutatás eredményeinek felhasználása a kontaktológiai, a nyelvtervezés, a kontrasztív nyelvészet és a fordításelmélet területén (egyéni ösztöndíj).

· 2000: Telegdi Zsigmond Ösztöndíjalap ösztöndíja: Types of loanwords in the varieties of Hun­­ga­rian in Slovakia (egyéni ösztöndíj).

· 1996–1997: A szlovák nyelv elsajátításának, valamint a magyar–szlovák kétnyelvűség kialakításának lélektani, szociolingvisztikai és módszertani kérdései a magyar tannyelvű iskolákban (kutató).

· 1995-1997: The Sociolinguistics of Hungarian Outside Hungary. Research Support Scheme group grant (RSS/HESP No. 582/1995) of the Higher Education Support Programme (kutató).

 

Egyéb szakmai tevékenység

· 2016–: A Fórum Kisebbségkutató Intézet keretében működő Gramma Nyelvi Iroda vezetője

· 2004–2010: a SLOVBLUL, Slovak Member State Committee of the European Bureau for Lesser Used Languages (a Kevéssé Használt Európai Nyelvek Hivatala szlovákiai tagszervezete) elnök­sé­gi tagja

· 2001–: a Gramma Nyelvi Iroda belső munkatársa

· 2001–:  a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tagja

· 2000–: a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja

· 1999–: a Fórum Társadalomtudományi Szemle szerkesztőbizottságának tagja

· 1998–: A "Swets & Zeitlinger Publishers" által kiadott Multilingualism and Linguistic Diver­sity című könyvsorozat tanácsadó szerkesztőségi testületének (Advisory Editorial Board for the Series) tagja

· 1984-1993: A Csehszlovákiai Magyarok Anyanyelvi Társasága dialektológiai szak­cso­port­já­nak vezetője

Egyéb tevékenység

· 2010–2012: Ellel Ministries moduláris iskola (lelkigondozói tanfolyam)

 

 

 

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 23.