publikácie

Alejo Carpentier. A hét, 37 (1992) 26, s. 15 (GII)

Julio Cortázar. A hét, 37 (1992) 38, s. 15 (EDJ)

A szabadság kísérlete: avagy a kiutak kiúttalansága. A hét, 37 (1992) 2, s. 5 (EDJ)

A latin-amerikai regényről. A hét, 37 (1992) 5, s.15 (EDJ)

Maďarský román na ceste k aktívnemu čitateľovi: V kontexte svetovej literatúry. Bratislava, 1995 (DAI)

Az olvasás állomásai. Új Szó, príl. Könyvjelző, Roč. 56, č. 116 (2003) s. 15 (EDI)

Ne ölj feleslegesen. Új Szó, príl. Könyvjelző, Roč. 56, č. 84 (2003) s. 15 (EDI)

Szövegtörténet, túlélések története. Új Szó, príl. Könyvjelző, Roč. 56, č. 140 (2003) s. 3 (EDI)

Az elméleti játéktér teherbírópróbája. Új Szó, príl. Könyvjelző, Roč. 56, č. 261 (2003) s. 10-11 (EDI)

A beavatás poétikája. Kalligram, Roč. 12, č. 10 (2004) s. 84-90 (EDI)

A kék és a sárga. Új Szó, príl. Könyvjelző, Roč. 57, č. 244 (2004) s. 5 (EDI)

Elfújta a szél. Új Szó, príl. Könyvjelző, Roč. 57, č. 93 (2004) s. 6 (EDI)

Korkép, kórkép, körkép. Új Szó, príl. Könyvjelző, Roč. 57, č. 162 (2004) s.7 (EDI)

EötvösRegény. Fórum, 7, 2005, 4, 127-134. [ADF]

Jókai. Vasárnap, 38, 2005, 11, s. 7. (EDJ)

A széttartás jeleinek milétoszi kumisza. Új Szó, príl. Könyvjelző. 58, 2005, 63, s. 6-7. (EDI)

Jelenet és kanonizáció. In: A (cseh)szlovákiai magyar irodalom oktatása. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2006. 19-24. (AFD)

A kizökkent idő tapasztalata. A szlovákiai magyar próza. In: Magyarok Szlovákiában. 

Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2006. 36-42. (AED)

Amit a struktúra sejtet (Rácz Olivér: Megtudtam, hogy élsz c. Regényének új szövegverziója) In.Emlékkönyv Turczel Lajos 90. születésnapjára. Lilium Aurum. 31-53. 2007. (BEF)

Az irodalmi hagyomány és a Mikszáth-kép továbbélése (Jókaitól Grendelig) In: Mikszáth-Hagyományok és értékek. Europica Varietas. Nitra. 2008 s. 53-62 (BEF)

Magyar romantika – egy olvasat. In: A szlovákiai magyar irodalom és irodalomtudomány kisebbségi és közép-európai kontextusban. Nitra: UKF. 2008 s. 57-66 (AED)

A „nemzeti“ kényszerítő ereje (Teleki László Kegyence) Partitúra, Roč. 4., č. 2 (2009), s. 124-130. (BDF)

A Mikszáth-recepció néhány kérdése. Tempevölgy. č. 6 (2010), s.67-74 (ADE)

Judit Görözdi: Figúry odmlčania v próze Miklósa Mészölya.World literature studies. Roč. 3, č. 3 (2010), s. 87-88. (EDI)

A másság megjelenése. In: Hungarológia a szlovák kultúra kontextusában, Bratislava: Stimul, 2010 s. 59-62 (AED)

Bedegucz, Kolompos Gyula és Kurtaforint Pista (Egy szlovák író német nyelvű regényének magyar kontextusa – Ján Chalupka: Bendegucz, Gyula Kolompos und Pista Kurtaforint)

In: Nova Posoniensia, Bratislava: Kalligram, 2011, S. 167-193 [980-80-8101-553-3] (AED)

A magyar romantika kezdetei, Univerzita Komenského, Bratislava  (BCI)

A vén szerelmes és társai. Kalligram. Roč. 21, č. 6 (2012), s. 45-51. (BDF)

Chalupkov nemecký román na ceste k čitatelovi – v kontexte interpretačních stratégií. SAS 41, Bratislava, Univerzita Komenského, 2012, s. 67-86 (AED)

Kubáni műveinek magyar vonatkozású elemei a korabeli szlovák irodalom kontextusában.

In: Nova Posoniesia II. Bratislava, Kalligram,  2012, s. 215-233 (AED)

Jókai, a szlovákok - és a recepció. Nova Posoniensia 3, Bratislava: Kalligram, 2013 S. 215-230 (AED)

Ki a Bendegúz szerzője? Speculum Varietatis. Jazykový a literárny manažment v multikulturálnom priestore a (Pseudo)identia textov, 2014, s. 245-264 (AED)

Chalupka, Palárik és Záborský Kocurkovója. Speculum Varietatis. Jazykový a literárny manažment v ultikulturálnom priestore a (Pseudo)identia textov, 2014, s. 82-97 (AED)