Mgr. Veronika Dančová Jakabová

Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave v odbore Učiteľstvo akademických predmetov maďarský jazyk a literatúra – história. Na Katedre maďarského jazyka a literatúry pracuje ako interná doktorandka od roku 2019. Vyučuje maďarčinu ako cudzí jazyk pre archivárov. Jej výskum je zameraný najmä na vyučovanie maďarčiny ako materinského jazyka na školách s VJM na Slovensku.