Mgr. Roland Nagy

Narodil sa v roku 1995. Vyštudoval Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským v Šamoríne. V roku 2021 získal diplom na Katedre maďarského jazyka a literatúry Univerzity Komenského. Jeho hlavnou oblasťou výskumu je analýza manipulačného zámeru v novinových článkoch s metódami textovej a diskurznej analýzy. Je stálym zamestnancom Új Szó.

 

Vzdelanie

2022 –

Doktorandské štúdium: všeobecná jazykoveda (Univerzita Komenského v Bratislave)

 

2019 – 2021

Magisterské štúdium: editorstvo a vydavateľská prax (Univerzita Komenského v Bratislave)

 

2016 – 2019

Bakalárske štúdium: editorstvo a vydavateľská prax (Univerzita Komenského v Bratislave)

 

Zamestnanie

2018 –

Redaktor v denníku Új Szó