Mgr. Dávid Mellár

Absolvent Filozofickej fakulty UK v Bratislave v odbore Editorstvo a vydavateľská prax v maďarskom jazyku. Na Katedre maďarského jazyka a literatúry pracuje ako interný doktorand od roku 2018. Vyučuje predmet názvom Úvod do teórie komunikácie a Interpretačný seminár. Jeho výskum je zameraný najmä na životné dielo Sándora Máraiho.