Doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD. publikácie

 

I. Knižné publikácie: 18

 

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách: 2

BAB - Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách: 1

CAA - Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v zahraničných vydavateľstvách: 1

CAB - Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách: 14

 

II. Práce v zborníkoch a v časopisoch

 

Vedecké práce: 48

 

ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách: 1

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch: 9

ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch: 10

AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 1

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 11

AEE - Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 6

AEF - Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 2

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 4

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách:         2

AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií : 1

AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií: 1

 

Odborné práce: 53

 

BBA - Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách: 2

BBB - Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách: 2

BDE - Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch: 11

BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch: 15

BEC - Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných): 3

BED - Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných): 1

BEE - Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných):       9

BEF - Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných): 8

BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...): 2

 

Umelecké práce a preklady: 100

 

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch: 45

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch: 37

CEC - Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách: 10

CED - Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách: 8

 

III. Ostatné: 69

 

Recenzie, prehľadové práce

 

EAJ - Odborné preklady publikácií: 1

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch:             51

EDJ - Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch: 7

 

Redakčné a zostavovateľské práce

 

FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...): 4

 

Iné

GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií: 6

 

Kategória

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Názov

Parnassus biceps : kötetkompozíciós eljárások és olvasási stratégiák a humanista, neolatin és a régi magyar költésztben / Zoltán Csehy

Vyd. údaje

Bratislava : Kalligram, 2007

Kategória

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Názov

Szodoma és környéke : homoszocialitás, barátságretorika és queer irányulások a magyar költészetben / Csehy Zoltán

Vyd. údaje

Bratislava : Kalligram, 2014

Kategória

ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Názov

Filelfo gyűrűje : (egy Poggio Bracciolini-fordítás az 1930-as évekből) / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalom és fordítás, Nitra : UKF, 2009 S. 57-78

Kategória

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Názov

Parthenias : olvasati megjegyzések Petrarca első eclogájához / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Helikon, Roč. 50, č. 1-2 (2004), s. 166-176

Kategória

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Názov

Az én-megsokszorozódástól az ő-vé válásig : tűnődések a humanista énformálási eljárások antik vonatkozásairól / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Ókor, Roč. 7, č. 4 (2008), s. 9-14

Kategória

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Názov

Parodia Virgiliana : oppositio in imitando / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Camoenae hungaricae, Č. 6 (2009), s. 19-27

Kategória

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Názov

A leszbikus Sapphó : reflexiók a 20-21. századi magyar erotikus líra Sapphó-képéről / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Ókor, Roč. 11, č. 3 (2012), s. 79-87

Kategória

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Názov

A másképp szerkesztett hangszer : maszkulinitás és nemi érzékenység Toldalagi Pál verseiben / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Vigilia, Roč. 78, č. 2 (2013), s. 118-126

Kategória

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Názov

Folyton Velence, folyton halál : (a létezés manierizmusa Dunajcsik Mátyás költészetében) / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Vár ucca műhely, Roč. 13, č. 39 (2013), s. 56-63

Kategória

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Názov

A verejték érzékisége : Nádasdy Ádám költészetéről / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Holmi, Roč. 25, č. 12 (2013), s. 1480-1490

Kategória

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Názov

Manto az iskolában : közelítések Poliziano didaktikus eposzához / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Ókor, Roč. 12, č. 4 (2013), s. 43-48

Kategória

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Názov

"Legyünk mindketten férfiak!" : (Hajas Tibor szövegeinek queer aspektusai) / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Magyar műhely, Roč. 52, č. 167 (2014), s. 41-49

Kategória

ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Názov

Enea Silvio Piccolomini, a szerelem költője : elégikus és priapikus interpretációs szintek a Cinthia cimű kötetben / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Fórum: társadalomtudományi szemle, Roč. 7, č. 4 (2005), s. 93-100

Kategória

ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Názov

Aki az ősi Dunához csalta a Helikon babérkoszorús szüzeit : bevezetés Janus Pannonius költészetének olvasásába / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 55, č. 4 (2012), s. 81-92

Kategória

ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Názov

A márvány én vagyok : Faludy György költészetének queer aspektusai / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Partitúra, Roč. 7, č. 2 (2012), s. 133-154

Kategória

ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Názov

Drámai verspreparátumok - az operaszínpad mint a versértelmezés tere : reflexiók lírai költészet és opera kapcsolatáról / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Opus, Roč. 4, č. 5 (2012), s. 20-29

Kategória

ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Názov

Változatok Sebestyénre : (Szent Sebestyény alakja a magyar lírában) / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Kalligram, Roč. 21, č. 5 (2013), s. 54-62

Kategória

ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Názov

A néma őrült arca : Komlós Aladár versei "szlovákiai magyar" antológiákban / Csehy Zoltán

Zdroj. dokument

Partitúra, Roč. 8, č. 2 (2013), s. 99-108

Kategória

ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Názov

"Valami rejtélyes vonzalom" : Thaly Kálmán arcai - a homoszocialitás és a férfiasságretorika szerepe Thaly költészetében / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 56, č. 11 (2013), s. 68-83

Kategória

ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Názov

"A férfiasságot énekelem" : a férfiszépség érzéki polivalenciája Berda lírájában / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Opus, Roč. 5, č. 3 (2013), s. 80-88

Kategória

ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Názov

A költők asztala : a szövegköziség mint szubverzió és politikai tett Barak László 1989 előtti lírájában / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Opus, Roč. 5, č. 6 (2013), s. 11-19

Kategória

ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Názov

Walt Whitman Szlovenszkón és Szíriában : megjegyzések Jarnó József Prometheus című verskötetéhez / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 57, č. 6 (2014), s. 23-34

Kategória

AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Názov

Janus vagy Ovidius? : Girolamo Balbi költészetének énformálási stratégiái / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Humanizmus, religio, identitástudat, Debrecen : DEENK, 2007 S. 32-41

Kategória

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Názov

Egy defigurált arc mosolya / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Studia artis grammaticae et litterarum, Nitra : UKF, 2004 S. 129-145

Kategória

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Názov

Ékszerészek rímtelen álmai / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Fordítás, nyelv, irodalom, társadalom, Nitra : UKF, 2008 S. 161-167

Kategória

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Názov

Atész nyomában : (Antonio Beccadelli görögsége) / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Maďarská literatúra a literárna veda na Slovensku v menšinovom a stredoeurópskom kontexte, Nitra : UKF, 2008 S. 91-105

Kategória

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Názov

Možnosti prekladu časomernej poézie v súčasnej maďarskej literatúre / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Sambucus 3, Trnava : Trnavská univerzita, 2008 S. 28-33

Kategória

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Názov

Névadási stratégiák a neolatin eclogaköltészetben / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Hungarológia a szlovák kultúra kontextusában, Bratislava : Stimul, 2010 S. 11-18

Kategória

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Názov

Radéczy István, a költő / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Hungarológia a szlovák kultúra kontextusában, Bratislava : Stimul, 2010 S. 19-25

Kategória

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Názov

"Nem jártunk a szavak közé, mert féltünk a szavaktól". Antológiaszerkesztési elvek és önláttatási stratégiák kisebbségi kontextusban I. (1920-1930) / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Nova Posoniensia, Bratislava : Kalligram, 2011 S. 127-166

Kategória

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Názov

"Kis életem körül szeges palánk" : antológiaszerkesztési elvek és önláttatási stratégiák kisebbségi kontextusban II. (1930-1937) / Csehy Zoltán

Zdroj. dokument

Nova Posoniensia 2, Bratislava : Kalligram, 2012 S. 249-288

Kategória

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Názov

"Leányokban ember mindenkor talál" : (homoszociálitás és rejtett identitás a széphistóriákban) / Csehy Zoltán

Zdroj. dokument

Nova Posoniensia 3, Bratislava : Kalligram, 2013 S. 149-171

Kategória

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Názov

Aritmikus képzelet, disszonancia, szimmetriaélmény : (a bartóki hídforma és kromatika hatása Cselényi László költészetére A képzelet aritmiái cimű kötet kulcsszövegeiben) / Csehy Zoltán

Zdroj. dokument

Speculum varietatis : jazykový a literárny manažment v multikulturálnom priestore a (pseudo)identita textov, Bratislava : Univerzita Komenského, 2014 S. 110-127

Kategória

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Názov

Perverzió és perzekúció : (Thaly Kálmán arcai - a homoszocialitás és a férfiasságretorika megítélése és szerepe Thaly költészetében) / Csehy Zoltán

Zdroj. dokument

Speculum varietatis : jazykový a literárny manažment v multikulturálnom priestore a (pseudo)identita textov, Bratislava : Univerzita Komenského, 2014 S. 297-316

Kategória

AEE - Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Názov

Beccadelli Hermaphroditusának kötetkompozíciós eljárásai a Quattrocento neolatin verskötet-kompozícióinak tükrében / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Allegro con brio, Budapest : Palimpszeszt, 2002 S. 34-50

Kategória

AEE - Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Názov

Költői és önreprezentációs modellek Beccadelli költészetében / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Italianistica Debreceniensis, Debrecen : Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi kiadó, 2002 S. 7-33

Kategória

AEE - Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Názov

Ursa és Ursula / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Humanista műveltség Pannóniában, Pécs : Művészetek háza - Pécsi tudományegyetem, 2000 S. 39-46

Kategória

AEE - Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Názov

Parodia Virgiliana: oppositio in imitando / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Ghesaurus, Budapest : MTA, 2010 S. 133-142

Kategória

AEE - Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Názov

"Adeste, hendecasyllabi, quot estis!" : (Arepetitív és a refrénes hendecasyllabus a humanista költészetben, különös tekintettel Janus Pannonius költeményére) / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Classica, mediaevalia, neolatina VI : Convivium Pajorin Klára 70. születésnapjára, Debrecen : DES, 2012 S. 47-61

Kategória

AEE - Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Názov

A rocker és a díva : "szubkulturális" irányulások és populáris önláttatási stratégiák a kortárs operában / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Zenei szubkultúrák médiareprezentációja stílusok, színterek, identitáspolitikák, Budapest : Gondolat, 2012 S. 154-164

Kategória

AEF - Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Názov

Széljegyzetek a pillanathoz / aut. dosl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Költők, ringyók, pojácák, Bratislava : Kalligram, 2003 S. 187-215

Kategória

AEF - Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Názov

Orpheusz lantja, Dávid hárfája / aut. dosl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Orpheusz lantja, Dávid hárfája, Bratislava : Kalligram, 2004 S. 151-178

Kategória

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Názov

Thaumantia, Julia, Neaera : (három neolatin szerelmi dedikációs verskötet viszonya Balassi költészetéhez) / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Balassi Bálint és a reneszánsz kultúra, Budapest : ELTE BTK, 2004 S. 157-175

Kategória

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Názov

Priapus redivivus : (L´evoluzione del discorso priapico dopo L´Hermaphroditus di Beccadelli - due esempi) / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Hercules Latinus, Debrecen : Societas Neolatina Hungarica, 2006 S. 90-95

Kategória

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Názov

Hortorum custos : (megjegyzések a priapikus hagyomány kérdésköréhez) / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Classica, mediaevalia, neolatina 2, Debrecen : Societas neolatina Hungarica, 2007 S. 19-25

Kategória

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Názov

Vita pubblica e vita privata negli epitaffi di Miklós Istvánffy / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Vita pubblica e vita privata nel rinascimento, Firenze : Franco Cesati editore, 2010 S. 285-293

Kategória

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Názov

"Quid pater Apppeninus hiat?" contaminazione di gneri nella Bucolica di Dante / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Leggere Dante oggi: interpretare, commentare, tradurre alle soglie del settecentisimo anniversario, Roma: Aracne, 2011 S. 27-34

Kategória

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Názov

Bordély és boncterem - bevezetés a transzgresszív lírába / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Somorjai disputa (1), Dunajská Streda : Lilium Aurum, 2003 S. 113-123

Kategória

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Názov

Akikre lánginget húz a szerelem : Michelangelo versei magyarul - magyar versek Michelangelóról / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Mentés másként: műfordítás és irodalmi kapcsolatok = Uchovávanie literárnych diel: literárny preklad a literárne odkazy, Slovenská Ľupča : AB-ART, 2013 S. 95-113

Kategória

AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

Názov

Augustinus noster : Augustinus Moravus Olomucensis nella poesia di Bohuslaus Hassensteinius a Lobkowicz / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Augustinus Moravus Olomucensis 500, Budapest : National Széchényi Library, 2013 S. 8-9

Kategória

AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

Názov

The rape of Ganymede / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Science for education - education for science, Nitra : UKF, 2013 S. 36-37

 

 

Kategória

BAB - Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

Názov

A szöveg Hermaphrodituszi teste : tanulmányok a humanizmus, az antikvitás és az erotográfia köréből / Zoltán Csehy

Vyd. údaje

Bratislava : Kalligram, 2002

Kategória

BBA - Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Názov

A deszexualizálástól a túlerotizálásig : a latin erotikus versek fordításának kérdéseiról / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Papírgaluska : tanulmányok a görög és latin klasszikusok fordításáról, Budapest : Balassi kiadó, 2006 S. 145-174

Kategória

BBA - Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Názov

Korinna és a vénasszony : Pálóczi Horváth Ádám és a latin műfordítás / Polgár Anikó, Csehy Zoltán

Zdroj. dokument

Magyar Arión, Budapest : Reciti, 2011 S. 219-239

Kategória

BBB - Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách

Názov

Kölyökillattól részeg kert / aut. dosl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Kölyökmúzsa avagy a fiúszerelem művészete, Bratislava : Kalligram, 2002 S. 279-314

Kategória

BBB - Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách

Názov

A nemek és nemtelenségek határai Antonio Beccadeli Hermaphroditusában / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Korszak határok, Bratislava : Kalligram, 2002 S. 15-47

Kategória

BDE - Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

Názov

Humanista énformálási technikék a quattrocento tájékán és napjainkban / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Jelenkor, Roč. 45, č. 3 (2002), s. 321-328

Kategória

BDE - Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

Názov

The love that dares to spek its name : Blaszfémia, szakralitás és rituálé a homoerotikus költésztben / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Új forrás, Roč. 33, č. 10 (2002), s. 49-63

Kategória

BDE - Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

Názov

Kifelé a gipsztárból : négy neolatin költő világa / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Parnasszus, Roč. 12, č. 4 (2006), s. 109-113

Kategória

BDE - Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

Názov

"Mint ezer Wagneri orchester" : Kassák: Eposz Wagner maszkjában / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Parnasszus, Roč. 13, č. 3 (2007), s. 58-61

Kategória

BDE - Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

Názov

Antikvitás mint intertextus a kortárs költészetben : (tipológiai vázlat) / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Új forrás, Roč. 37, č. 2 (2005), s. 67-74

Kategória

BDE - Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

Názov

Párhuzamos világok poétikája : gondolatfutamok Janus Pannonius két Vitéz Jánosról írt epigrammájáról / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Bárka, Roč. 16, č. 2 (2008), s. 88-91

Kategória

BDE - Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

Názov

Pipi és Totó a titkos csillagon : barátságretorika, homoszocialitás és queeer érzékenység Pilinszky János verseiben / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Parnasszus, Roč. 18, č. 1 (2012), s. 58-61

Kategória

BDE - Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

Názov

Ketten az "onto-libikókán" (pillanatképek egy irodalmi játszótérről) / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Bárka, Roč. 20, č. 6 (2012), s. 66-70

Kategória

BDE - Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

Názov

Az akantusztelepítés esélyei : Nádas Péter: Párhuzamos olvasőkönyv / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Alföld, Roč. 61, č. 5 (2013), s. 106-111

Kategória

BDE - Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

Názov

Radéczy István, a költő / Csehy Zoltán

Zdroj. dokument

Irodalomtörténeti közlemények, Roč. 115, č. 2 (2011), s. 217-224

Kategória

BDE - Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

Názov

Radéczy István, a költő / Csehy Zoltán

Zdroj. dokument

Irodalomtörténeti közlemények, Roč. 115, č. 2 (2011), s. 217-224

Kategória

BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Názov

Irodalom és erotika : JAK-vitadélután Pozsonyban / L. Pokstaller ... [et al.]

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, 39 (1996) 6, 55-61

Kategória

BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Názov

Obszcenitásteóriák a quattrocento neolatin költészetében / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Kalligram, Č. 5 (2002), s. 76-86

Kategória

BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Názov

Bordély és boncterem - bevezetés a transzgresszív lírába / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Kalligram, Č. 5 (2003), s. 92-99

Kategória

BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Názov

Irodalmunk - dióhéjban (1918-1945) : költészet (1918-1945) / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 48, č. 5 (2005), s. 33-34

Kategória

BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Názov

Permanens szövegmozgás és kombinatorikus rend / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Partitúra, Roč. 1, č. 2 (2006), s. 43-48

Kategória

BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Názov

Ámor végzetes kalandja Caeliával / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 50, č. 1 (2007), s. 9-21

Kategória

BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Názov

Árkádikus álom és kulturális emlékezet : (adalékok Vergilius II. eclogájának utóletéhez) / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 50, č. 6 (2007), s. 63-72

Kategória

BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Názov

Agyvelő és aludttej : a drasztikus és a bukolikus kettőssége mint szövegszevező erő Taurinus eposzában / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Partitúra, Roč. 3, č. 1 (2008), s. 49-54

Kategória

BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Názov

Nekünk nyolc? : (fiatal szlovákiai költők - ötven év távlatából) / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 51, č. 9 (2008), s. 102-119

Kategória

BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Názov

"Minek zene minek fog minek oboa" : (vázlatos eszmefuttatás Cselényi László költészetének zenei értelmezhetőségéről) / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 52, č. 2 (2009), s. 5-22

Kategória

BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Názov

A kötéltáncos átváltozásai : (a nyelvifilozófia és a költészet megújítása Tóth László költészetében) / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 52, č. 9 (2009), s. 42-50

Kategória

BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Názov

Orpheusz teste : (a mitológiai referencialitás szerepe Kovács András Ferenc kavafiszi versében) / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 52, č. 10 (2009), s. 2-10

Kategória

BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Názov

Mögöttes én-ek : a szereplíra változatai - tipológiai vázlat / Anikó Polgár, Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Partitúra, Roč. 4, č. 2 (2009), s. 131-137

Kategória

BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Názov

Az acetilén áramlása / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 53, č. 9 (2010), s. 18-25

Kategória

BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Názov

"Akasztófáinkat csiklandozzuk" : közelítések Kudlák Lajos költészetéhez / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Partitúra, Roč. 5, č. 2 (2010), s. 81-95

Kategória

BEC - Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Názov

Il concetto della libertas nel sistema del servitium amoris / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Il concetto di libertá nel rinascimento, Firenze : Cesati, 2008 S. 317-323

Kategória

BEC - Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Názov

Il poeta dell´amore : livelli di interpretazione in Cinthia / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Pio II umanista europeo, Firenze : Cesati, 2007 S. 431-459

Kategória

BEC - Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Názov

Nyulak kővel kivert fogsora : Cselényi László Elvetélt szivárvány című művének zenei olvasata / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

On the road - zwischen Kulturen unterwegs, Wien : LIT, 2009 S. 93-106

Kategória

BED - Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Názov

Humanista, illetve neolatin kötetkompozíciós eljárások az antik modellek tükrében : (tipológiai vázlat) / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Nyelv, irodalom, társadalom, Nitra : UKF, 2007 S. 209-226

Kategória

BEE - Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Názov

Vendégjáték a priapikus Parnasszuson / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

A magyar irodalom története : a kezdetektől 1800-ig, Budapest : Gondolat kiadó, 2007 S. 98-111

Kategória

BEE - Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Názov

Intelligentibus pauca? : (egy antik elhallgatásalakzat karrierje a régi magyar irodalomban) / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

"Mielz valt mesure que ne fait estultie" : a hatvanéves Horváth Iván tiszteletére, Budapest : Krónika Nova kiadó, 2008 S. 71-79

Kategória

BEE - Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Názov

Flóra ajándékai : (tűnődések Ányos Pál Alexis cimű eclogájáról) / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Humanizmus és gratuláció : szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek, Budapest : Balassi kiadó, 2009 S. 96-102

Kategória

BEE - Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Názov

Magán- és közélet Istvánffy Miklós sírverseiben / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Magistrae discipuli: tanulmányok Madas Edit tiszteletére, Budapest : Argumentum, 2009 S. 57- 65

Kategória

BEE - Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Názov

Ali baba és bandája : homoszocialitás, queer jelleg és barátságretorika a magyar költészetben - egy irodalomtörténeti narratíva esélyei / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Kortárs magyar kisebbségi irodalmak, Cluj-Napoca : Egyetemi műhely kiadó, 2013 S. 92-104

Kategória

BEE - Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Názov

Ovidius Naso o Janus Pannonius? Feritas e humanitas nella poesia di Girolamo Balbi / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Feritas, humanitas e divinitas come aspetti del vivere nel rinascimento, Firenze : Franco Cesati, 2012 S. 503-511

Kategória

BEE - Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Názov

Buzi az uszodában : (Homofóbia mint politikai allegória? Egy Sziveri-szonett ambivalenciái) / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Tiszatáj, Roč. 67, č. 1 (2014), s. 89-95

Kategória

BEE - Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Názov

Flóra ajándékai : tűnődések Ányos Pál Alexis című eclogájáról / Csehy Zoltán

Zdroj. dokument

"Édes érzékenység" : tanulmányok Ányos Pálról, Budapest : Gondolat, 2014 S. 164-170

Kategória

BEE - Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Názov

Krisztus és Tritonia Pallas : Ányos Pál tartományi rendfőnök választás alkalmából írt oratiója / Csehy Zoltán, Polgár Anikó

Zdroj. dokument

"Édes érzékenység" : tanulmányok Ányos Pálról, Budapest : Gondolat, 2014 S. 171-181

Kategória

BEF - Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Názov

Permanens szövegmozgás és kombinatorikus rend / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Disputák között, Šamorín : Fórum kisebbségkutató intézet, 2004 S. 59-68

Kategória

BEF - Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Názov

Torzulások és torzítások / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Somorjai disputa (2), Šamorín : Fórum kisebbségkutató intézet, 2006 S. 65-69

Kategória

BEF - Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Názov

Az idill szétretorizálása : barokk műfajkontamináció mint szövegszervező erő Gyöngyösi Csalárd Cupidojában / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Emlékkönyv Turczel Lajos 90. születésnapjára, Dunajská Streda : Lilium aurum, 2007 S. 72-85

Kategória

BEF - Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Názov

Utószó / aut. dosl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Elméncségek, Bratislava : Kalligram, 2009 S. 299-308

Kategória

BEF - Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Názov

Szöktetés egy másik nyelvbe - két italianofil kritikai reflexió / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Margó: írások a fordításról és a kétnyelvűségről, Okoč : AB-ART, 2010 S. 100-115

Kategória

BEF - Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Názov

"Akasztófáinkat csiklandozzuk" : közelítések Kudlák Lajos költészetéhez / aut. dosl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Akasztófáinkat csiklandozzuk, Bratislava : Madách-Posonium, 2011 S. 101-123

Kategória

BEF - Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Názov

Sándor, aki született Sarolta : reflexiók Vay Sándor költészetének nemi ambivalenciáiról / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

"Visszhangot ver az időben", Bratislava : Kalligram, 2013 S. 239-248

Kategória

BEF - Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Názov

Felvidéki lapozó : gondolatok a (cseh)szlovákiai magyar folyóirat-kultúráról 1958-tól máig) / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Közelmúlt : tanulmányok "szlovákiai magyar" könyvekről és irodalmi folyamatokról, Bratislava : SZMÍT, 2013 S. 19-27

Kategória

BEF - Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Názov

Rocker a diva : "subkultúrne" smery a populárne sebaprezentačné stratégie v súčasnej opere / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

V službe demokrácie : pamätnica k sedemdesiatke Martina Bútoru, Bratislava : Kalligram, 2014 S. 708-718

Kategória

BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)

Názov

"Post Ianum palma secunda tibi est" : Girolamo Balbi és Magyarország / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Az elóadások összefoglalói, Debrecen : [s.n.], 2006 S. 53

Kategória

BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)

Názov

"His ego cantabo silvis?" Ecloga come portavoce del discorso del potere / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Litterae neolatinae, sede et quasi domicilia rerum religiosarum et politicarum, Münster : International association for neo-latin studies, 2012 S. 65

Kategória

CAA - Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v zahraničných vydavateľstvách

Názov

Keservek : (Tristia) / Publius Ovidius Naso ; prekl. Tamás Adamik ... [et al.]

Vyd. údaje

Budapest : Nagyar könyvklub, 2002

Kategória

CAB - Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách

Názov

Kölyökmúzsa avagy a fiúszerelem művészete : (a görög antológia 12. könyve) / Sztratón ; prekl. Zoltán Csehy

Vyd. údaje

Bratislava : Kalligram, 2002

Kategória

CAB - Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách

Názov

Költők, ringyók, pojácák : válogatott epigrammák / Marcus Valerius Martialis ; výber a prekl. Zoltán Csehy

Vyd. údaje

Bratislava : Kalligram, 2003

Kategória

CAB - Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách

Názov

Hecatelegium / Zoltán Csehy

Vyd. údaje

Bratislava : Kalligram, 2006

Kategória

CAB - Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách

Názov

Hárman az ágyban : (görög és latin erotikus versek) / zost. a prekl. Zoltán Csehy

Vyd. údaje

Bratislava : Kalligram, 2000

Kategória

CAB - Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách

Názov

Illatos kenőcsök háza : a középkori latin költészer gyöngyszemei / Fordította, az életrajzokat és jegyzeteket írta Zoltán Csehy, Polgár Anikó

Vyd. údaje

Bratislava : AB-ART, 2001

Kategória

CAB - Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách

Názov

Elméncségek / Poggio Bracciolini ; prekl. Zoltán Csehy

Vyd. údaje

Bratislava : Kalligram, 2009

Kategória

CAB - Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách

Názov

Homokvihar / Zoltán Csehy

Vyd. údaje

Bratislava : Kalligram, 2010

Kategória

CAB - Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách

Názov

Hárman az ágyban : (görög és latin erotikus versek) / zost. a prekl. Zoltán Csehy

Vyd. údaje

Bratislava : Kalligram, 2010

Kategória

CAB - Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách

Názov

Amalthea Szarva : száz itáliai humanista költő / zostavil, vybral a preložil Zoltán Csehy

Vyd. údaje

Bratislava : Kalligram, 2012

Kategória

CAB - Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách

Názov

Cicero : összes retorikaelméleti művei / prekl. Adamik Tamás ... [et al.]

Vyd. údaje

Bratislava : Kalligram, 2012

Kategória

CAB - Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách

Názov

Korom vallása : versek / Pier Paolo Pasolini ; prekl. Zoltán Csehy

Vyd. údaje

Bratislava : Kalligram, 2013

Kategória

CAB - Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách

Názov

Nincs hová visszamennem : versek, pletykák, futamok / Zoltán Csehy

Vyd. údaje

Bratislava : Kalligram, 2013

Kategória

CAB - Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách

Názov

Illatos kenőcsök háza : a középkori latin költészet gyöngyszemei / fordította Csehy Zoltán, Polgár Anikó

Vyd. údaje

Bratislava : Kalligram, 2013

Kategória

CAB - Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách

Názov

Satyricon / Petronius Arbiter ; prekl. Zoltán Csehy

Vyd. údaje

Bratislava : Kalligram, 2014

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Pacificus Maximus Hecatelegiumából / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Új forrás, Roč. 34, č. 4 (2002), s. 8-11

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Pacificus Maximus: Hecatelegiumából / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Jelenkor, Roč. 46, č. 4 (2003), s. 361-366

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Néhány sötét megjegyzés a napóra hátoldalán: káoszmosz / Stanislava Chrobáková-Repar ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Jelenkor, Roč. 46, č. 11 (2003), s. 1057-1058

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Defregmentáció. Boldogtalan. Ratatouille. Mielőtt. Kétkezi munka / Peter Šulej ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Jelenkor, Roč. 46, č. 11 (2003), s. 1081-1083

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Ahogy telik a nap. Jelenlét / Erik J. Groch ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Jelenkor, Roč. 46, č. 11 (2003), s. 1062-1063

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Bevezetés a költészetbe / Marián Milčák ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Jelenkor, Roč. 46, č. 11 (2003), s. 1059-1062

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Az olvasó / Ivan Žucha ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Jelenkor, Roč. 46, č. 11 (2003), s. 1100-1107

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Pí Dzséj fotókönyveiről / Lucia Benická ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Jelenkor, Roč. 46, č. 11 (2003), s. 1094-1096

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Kvintett / Ivan Štrpka ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Jelenkor, Roč. 46, č. 11 (2003), s. 1090-1093

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Identifikáció. Az élesség mélye. A legszebb évek. Az eső misztériuma. Kubista tárlat / Miroslav Brück ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Jelenkor, Roč. 46, č. 11 (2003), s. 1097-1099

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Mért kellene azt írnom, amit nem akarok / Pavel Vilikovský, Pavel Hrúz ; prekl. Zoltán Csehy, Anikó Polgár

Zdroj. dokument

Jelenkor, Roč. 46, č. 11 (2003), s. 1114-1119

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Humanisták a Parnasszuson / prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Parnasszus, Roč. 10, č. 2 (2004), s. 97-133

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Pacificus Maximus: Hecatelegiumából / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Jelenkor, Roč. 47, č. 1 (2004), s. 80-81

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Hecatelegium / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Forrás, Roč. 36, č. 11 (2004), s. 40-42

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Ősi mozdulat. A perzsa freskófestő. Ebéd Éjinán / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Bárka, Roč. 13, č. 4 (2005), s. 31-32

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Egy Horatius-fordító vázlatfüzetéből / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Holmi, Roč. 17, č. 5 (2005), s. 561-562

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Kandaulész felesége. Hadrianus a Kaszion-hegyen / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Jelenkor, Roč. 48, č. 11 (2005), s. 1039-1041

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Hecatelegium / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Alföld, Roč. 57, č. 2 (2006), s. 40-43

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Nottetempo. Az Edgar Varése-matt I. / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Forrás, Roč. 39, č. 7-8 (2007), s. 47-48

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

John Berryman gasztronómiája / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Alföld, Roč. 58, č. 9 (2007), s. 38-39

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Egy Sandro Penna-kommentár. Marcus Fabius, a feltaláló / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Műhely, Roč. 30, č. 5-6 (2007), s. 26

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

A Philoktétész-környék megkörnyékezése - a majdnem tövében / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Bárka, Roč. 16, č. 5 (2008), s. 7-9

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Antheil Budapesten. Puccini-oldalgás I. Puccini-oldalgás II. / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Jelenkor, Roč. 51, č. 9 (2008), s. 908-909

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Egy tűzre vetett mandulafához. Múzsátlanság. Állatmese. Egy éjszaka így fakadt ki Cicero leveleskönyve / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Jelenkor, Roč. 52, č. 5 (2009), s. 592-593

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Cantus arcticus. Sostenuto / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Új forrás, Roč. 41, č. 3 (2009), s. 31-32

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Puccini. Gianchi Schicchi. Puccini. Bór és sajt. Puccini. A hering. Puccini. A természetes e / ZoltánCsehy

Zdroj. dokument

Bárka, Roč. 18, č. 1 (2010), s. 28-30

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Az őszben a legszebb. És fülelt. Potencia. Generálbasszus / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Bárka, Roč. 18, č. 5 (2010), s. 3-6

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

A krummbachtali fürdő. Nagyapámék. Néha. Vízi nimfák / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Bárka, Roč. 20, č. 1 (2012), s. 25-27

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Timothy Liu Kemény bizonyság című versét fordítom. Manon. Próbaterhelés / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Alföld, Roč. 60, č. 3 (2012), s. 25-26

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Pálmafa (obszcén guatemalai népdal). Arányérzék / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Kortárs, Roč. 56, č. 3 (2012), s. 18

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Őszi lovaglás. Nyelvtani gyakorlatok. A Bach Akadémián. Boszorkány. Acteón variáció / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Forrás, Roč. 44, č. 1 (2012), s. 67-69

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Vackor. Gumikesztyű. Gyöngédség / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Híd, Roč. 76, č. 5 (2012), s. 15-16

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Körvonal. Rettentő disznó verset. Idegen anyag / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Műút, Roč. 57, č. 3 (2012), s. 3-4

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Hét alkalmi szonett. Kis esti kérdés. A hálók ránditása. A szatyros török nő. El Kazowszkij-hattyú. Vadmegy / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Élet és irodalom, Roč. 56, č. 2 (2012), s. 17

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Verdi. Staunton, 2008. A nehéz kotta / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Jelenkor, Roč. 55, č. 9 (2012), s. 839-840

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Latens Ady-polémiák / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Tiszatáj, Roč. 66, č. 12 (2012), s. 83-84

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

A hiányban (vers) / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Kortárs, Roč. 56, č. 12 (2012), s. 3

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Wiersze / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Literatura na świecie, Č. 11-12 (2012), s. 229-242

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Szarvas. Húsvét II. Amikor a Kvetoslavov alá odamázolták. Buksza / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Vár ucca műhely, Roč. 13, č. 39 (2013), s. 54-55

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Puccini. Mimin muf. Puccini. Beton. Nottetempo. Eho Perzijski freskar / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Literatura, Roč. 25, č. 263-264 (2013), s. 107-113

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Versei / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Jelenkor, Roč. 56, č. 9 (2013), s. 879-880

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Hideg / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Műhely, Roč. 36, č. 5-6 (2013), s. 122

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Mától fogva csak szépséges kottákat írunk : elégiák / Aleš Kauer ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Tiszatáj, Roč. 68, č. 6 (2014), s. 29-32

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

Mint az alkoholista. Skorpió hava. Minnesäng-fantázia. Billentyűk / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Alföld, Roč. 65, č. 12 (2014), s. 17-19

Kategória

CDE - Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Názov

A csúnya, ragacsos ember. Vo vulcando un mar crudele. Kontratenor. A magas cé / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Új forrás, Roč. 46, č. 9 (2014), s. 69-71

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

Történetből történetbe : Az utolsó pompeji ló sakkot ad a kortárs szlovák irodalomnak / Barbora Škovierová ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Kalligram, Č. 4 (2002), s. 71-72

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

Elragadó kompozíciós stratégia / Jozef Bžoch ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Kalligram, Č. 4 (2002), s. 69-70

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

Az utolsó? / Marta Součková ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Kalligram, Č. 4 (2002), s. 67-68

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

A utolsó pompeji ló / Alexander Halvoník ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Kalligram, Č. 4 (2002), s. 65-66

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

A ló visszatér / Vladislav Gális ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Kalligram, Č. 4 (2002), s. 62-64

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

Pacificus Maximus Hecatelegiumából / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Kalligram, Č. 12 (2002), s. 92-93

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

Jázmin. Mostafa papa. Köszönőlevél. Nem számit-. Earls court (vers) / Mimi Khalvati ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 46, č. 4 (2003), s. 29-33

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

Költők, ringyók, pojácák : válogatott epigrammák / Marcus Valerius Martialis ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Kalligram, Č. 12 (2003), s. 9-17

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

Olaszországi humanista költők versei (2) / prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 49, č. 3 (2006), s. 46

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

Vladimír Holan versei / prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 49, č. 6 (2006), s. 1-5

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

Francesco Petrarca versei / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 47, č. 12 (2004), s. 22-29

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

A Hart Crane-kagyló kiemelése. Feljárat a Berryman-tanszékre. Én, Liszti. A perzsa freskófestő László / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 48, č. 11 (2005), s. 1-5

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

Ninához : Venusról és Junóról. Marino Caracciolóhoz / Jacopo Sannazaro ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 49, č. 3 (2006), s. 43-45

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

[Versek] / Callimachus Experiens ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 49, č. 3 (2006), s. 40-41

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

[Versek] / Angelo Poliziano ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 49, č. 3 (2006), s. 41-43

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

Olasz humanista költők versei (1) / prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 49, č. 2 (2006), s. 44-52

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

Elméncségek / Pogio Bracciolini ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Kalligram, Roč. 17, č. 9 (2008), s. 25-35

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

Orpheusz : (szimfonikus variáció Vergilius negyedik eclogájára) / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Palócföld, Roč. 55, č. 2 (2009), s. 6-12

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

Postkarten. A pokol purgatóriuma / Edoardo Sanguineti ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Kalligram, Roč. 18, č. 6 (2009), s. 41-43

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

Ógörög költők szerelmes versei / prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 52, č. 7 (2009), s. 16-25

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

Ars poetica, költészeti fesztivál Pozsonyban : Angela di Francesca, Ján Gavura, Daniel Grúň, Yahia Labadidi, Laura Pugno versei / prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 53, č. 2 (2010), s. 3-12

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

Cage Pozsonyban - az előadó utolsó 10 perce / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Kalligram, Roč. 19, č. 3 (2010), s. 17-23

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

Szapphó-megfejtések / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 53, č. 9 (2010), s. 1-4

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

Vérbe fulladt csontváz : posztmodern cseh költők Ceshy Zoltán fordításában / prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 54, č. 1 (2011), s. 39-44

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

Flammettához , aki hozzáment Brunóhoz. Mátyás királyhoz, hogy amikor ideje engedi, olvassa el epigrammáit, melyek a szent iratokat idézik / Ugolino Verino ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 54, č. 6 (2011), s. 33-34

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

1967 novembere. Egy fiatalember San Franciscóban. K.P. Kavafisz verseire gondol / Jim Chapson ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Kalligram, Roč. 20, č. 9 (2011), s. 65

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

Pokolfajzat / Kirby Congdon ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Kalligram, Roč. 20, č. 9 (2011), s. 64

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

A tett megölné / Robert Adamson ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Kalligram, Roč. 20, č. 9 (2011), s. 63

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

Hogy milyen volt a pokol? A lényegi pont. Te aki túlélted. Megváltozott. Orpheus / Edward Bond ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Kalligram, Roč. 20, č. 9 (2011), s. 60-62

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

Alvilág. Nők. Hagyomány. Ennyi gumiállatot. A körvonalon / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Kalligram, Roč. 21, č. 12 (2012), s. 38-39

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

A realizmus halála / Pier Paolo Pasolini ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 55, č. 12 (2012), s. 61-65

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

Egy fiúhoz (1956-57) / Pier Paolo Pasolini ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Szőrös kő, Roč. 16, č. 5 (2012), s. 3-9

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

Töredék a halálhoz. Lila akác / Pier Paolo Pasolini ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Kalligram, Roč. 21, č. 4 (2013), s. 31-37

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

Kirsi Kunnas versei / prekl. Anikó Polgár, Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Kabóca, Č. 8 (2013), s. 35-36

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

A közös láb hideg nyomai / Aleš Kauer ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 61, č. 4 (2013), s. 35-36

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

A szép tisztessége : (három kurta Hrabal-futam) / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Kalligram, Roč. 23, č. 3 (2014), s. 69-70

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

Nevek. Nem vagyok... Pocsolya. Virág / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Kabóca, Č. 10 (2014), s. 10-11

Kategória

CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Názov

A bőségben kevesebb a vétek. Semmi se maradéktalanul tökéletes. A poétika. A szorgalom korrigálja a természetet / János Zsámboky ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 57, č. 10 (2014), s. 13-14

Kategória

CEC - Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách

Názov

Tristia / Publius Ovidius Naso ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Allegro con brio, Budapest : Palimpszeszt, 2002 S. 349-351

Kategória

CEC - Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách

Názov

Pacificus Maximus Hecatelegiumából / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Szép versek 2005, Budapest : Magvetó, 2005 S. 39-42

Kategória

CEC - Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách

Názov

Ösi mozdulat. A Hart Crane-kagyló kiemelése. Hadrianus a Kaszion-hegyen / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Az év versei 2006, Budapest : Magyar napló, 2006 S. 226-229

Kategória

CEC - Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách

Názov

[Versek] / prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Udvariatlan szerelem, Budapest : PRAE.HU, 2006 S. 251-262

 

 

Kategória

CEC - Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách

Názov

Hecatelegium / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Hosszúfény, Budapest : Magvetőt, 2008 S. 145-148

Kategória

CEC - Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách

Názov

Kopás. Party / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Az év versei 2012, Budapest : Magyar napló, 2012 S. 235-236

Kategória

CEC - Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách

Názov

Konzert in Helsinki. Der Schwimmer / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Jahrbuch 11, Stuttgart : Akademie Schloss Solitude, 2012 S. 88-89

Kategória

CEC - Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách

Názov

Nincs hová visszamennem. A nehéz kotta. Körvonal. / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Szép versek 2013, Budapest : Magvető, 2013 S. 43-44

Kategória

CEC - Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách

Názov

Kétszer oda, kétszer vissza : variációk Madách Egy őrült naplója című versének motívumaira / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

"S, mást tevél-e te?" : rezonanciák Madáchra, Salgótarján : Palócföld könyvek, 2014 S. 5-12

Kategória

CED - Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách

Názov

Eleyson. Marszüasz dalaiból. Kiegészítések a nyíllal lövöldöző Zénónhoz, Sötét moziban Babits-kötettel / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Förtelmes kaszálógép = Strašná kosačka, Bratislava : Madách-Posonium, 2003 S. 262-267

Kategória

CED - Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách

Názov

Pacificus Maximus Hecatelegiumából / Pacificus Maximus ; prekl. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Zsé arca, Dunajská Streda : Lilium aurum, 2004 S. 35-45

Kategória

CED - Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách

Názov

Én, Liszti László. A perzsa freskófestő. Egy Horatius-fordító vázlatfüzetéből / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Szlovákiai magyar szép versek 2006, Bratislava : Szlovákiai magyar írók társasága, 2006 S. 25-29

Kategória

CED - Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách

Názov

A Giorgio Battistelli-füst I. A Giorgio Battistelli-füst II. Az Edgar Varése-matt I. Heliogabalus. Bonosus. Paris. Alexander. Eboracus III. Eboracus V. A Milhaud-változó I. A Milhaud-változó II. A Milhaud-változó III. A Milhaud-változó IV. Orfeokassák. Kavafiszkassák. John Berryman gasztronómiája / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Szlovákiai magyar szép irodalom 2008, Bratislava : SZMÍT, 2008 S. 46-63

Kategória

CED - Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách

Názov

Tereus. Homokvihar. Nottetempo. Aphiloktétész-környék - a majdnem tövében. Antheil Budapesten. Puccini-oldalgás I. Puccini-oldalgás II. Úszó / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Szlovákiai magyar szép irodalom 2009, Bratislava : SZMÍT, 2009 S. 16-34

Kategória

CED - Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách

Názov

Cantus arcticus. Sostenuto.Puccini. Edgar. Puccini. Pocak. Puccini. Az egyetlen. Puccini. A dámvad. A tó. Koncert Helsinkiben. Webern halála / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Szlovákiai magyar szép irodalom 2010, Bratislava : SZMÍT, 2010 S. 18-41

Kategória

CED - Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách

Názov

Egy Caravaggio-kép elött. Próbaterhelés. Nővérke. Őszi lovaglás. Körvonal. A nehéz kotta. Hét alkalmi szonet / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Szlovákiai magyar szép irodalom 2013, Bratislava : Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku, 2013 S. 81-88

Kategória

CED - Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách

Názov

A jelentéktelen, száraz sáv. Dallos Ádam: Fiú keselyűvel, olaj, vászon, 198x197 cm. Bokor / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Szlovákiai magyar szép irodalom 2014, Dunajská Streda : Szlovákiai magyar írók társasága, 2014 S. 29-30

Kategória

EAJ - Odborné preklady publikácií

Názov

Francesco Petrarca: Orpheusz lantja, Dávid hárfája : válogatás Petrarca latin nyelvű költészetből / zost. a prekl. Zoltán Csehy

Vyd. údaje

Bratislava : Kalligram, 2004

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Erósz birodalmáról - öt tételben / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 45, č. 7 (2002), s. 48-56

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

"Testnyi pulzus vagyok" / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Bárka, Roč. 10, č. 4 (2002), s. 108-111

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Letelepedési engedély egy belakható világba / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Új szó, príl. Könyvjelző, roč. 55, č. 195 (2002), s. 8-9

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Sok orvos császárt győz! / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Új szó, príl. Könyvjelző, roč. 55, č. 218 (2002), s. 12

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

"Ha egyszer orgazmusom lehetne az irodalomtól" / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Új szó, príl. Könyvjelző, roč. 55, č. 171 (2002), s. 10

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Egy évbe zárt páratlan lendület : Kibédi nem téved a túleszteticizált naplóesszék öntetszelgő vagy épp önigazoló mezejére / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Új szó, príl. Könyvjelző, roč. 55, č. 148 (2002), s. 14

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Sancho mint titkosügynök : A költészet kanonikus történeteinek sikeres felülírása / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Új szó, príl. Könyvjelző, roč. 55, č. 283 (2002), s. 15

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Az Északi Géniusz permanens vonzásában / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Bárka, Roč. 11, č. 2 (2003), s. 113-116

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Bevezetés a paradoxográfia művészetébe / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Kalligram, Č. 6 (2003), s. 96-101

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Mozgó identitások, permanens értékek / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Új szó, príl. Könyvjelző. Roč. 56, č. 244 (2003), s. 4

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Monografiát helyettesítő enciklopédia? / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Új szó, príl. Könyvjelző. Roč. 56, č. 220 (2003), s. 5

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Minotaurus lakcíme / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Új szó, príl. Könyvjelző. Roč. 56, č. 157 (2003), s. 4-5

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Az én mint irodalmi stratégia. Műértelmezés, kulturális gyakorlatok és humanista pályamodellek / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Jelenkor, Roč. 46, č. 12 (2003), s. 1243-1246

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Legalább két Kavafisz / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Jelenkor, Roč. 49, č. 7-8 (2006), s. 813-816

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Roncsolt történelem / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Új szó, príl. Könyvjelző. Roč. 57, č. 93 (2004), s. 7

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

A forrás és a kút körül / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Új szó, príl. Könyvjelző. Roč. 57, č. 139 (2004), s. 14

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Anakreón redivivus / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 47, č. 2 (2004), s. 60-66

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Virtuálne Panónie / Zoltán csehy

Zdroj. dokument

OS, Roč. 8, č. 3-4 (2004), s. 123-126

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

"Ha egyszer orgazmusom lehetne az irodalomtól" / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Disputák között, Šamorín : Fórum kisebbségkutató intézet, 2004 S. 187-189

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Változatok átváltozásra / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Bárka, Roč. 13, č. 5 (2005), s. 137-141

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Az individualizmus apoteózisa / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 48, č. 10 (2005), s. 80-85

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Áldott mélységek / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Katedra, Roč. 13, č. 8 (2006), s. 15

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

A nyelv Ararátja / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Szőrös kő, Roč. 11, č. 2 (2006), s. 85-87

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Vörösmarty Tévé / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Partitúra, Roč. 1, č. 1 (2006), s. 127-129

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Ékszerések rímtelen álmai / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Kalligram, Roč. 16, č. 10 (2007), s. 101-104

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Virág az ember / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Bárka, Roč. 15, č. 5 (2007), s. 91-94

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

"Retesz tolódott a halál elébe" / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi jelen, Roč. 8, č. 75 (2008), s. 22

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Között : Tőzsér Árpád: Mittelszolipszizmus / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 38, č. 10 (1995), s. 95-96

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Vittorio halhatatlasága / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 51, č. 5 (2008), s. 91-93

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Nyom, olvasás / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi jelen, Roč. 8, č. 80 (2008), s. 23

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Egy szék? / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi jelen, Roč. 8, č. 81-82 (2008), s. 22

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

A robadt alma! / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi jelen, Roč. 8, č. 78 (2008), s. 19

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Ha alexandriai vagy- / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Kalligram, Roč. 17, č. 7-8 (2008), s. 152-155

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Csak toszkán ég alatt? / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Bárka, Roč. 16, č. 1 (2008), s. 98-101

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

A rigó és a jaguár (meg a gója) / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Bárka, Roč. 16, č. 4 (2008), s. 104-105

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

A présháztól az éjjeli menedékhelyig / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Alföld, Roč. 60, č. 5 (2009), s. 125-128

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Pornó Eurydiké, Garfield és a turizmus / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Bárka, Roč. 17, č. 2 (2009), s. 100-102

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Egy platonista erotomániás / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Kalligram, Roč. 18, č. 6 (2009), s. 90-92

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

"... a kritikus, mint epigrammaköltő..." : (Cselényi László A kezdet s az egész cimű kötetéről)

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 53, č. 4 (2010), s. 77-80

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Fényben és árnyékban / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 53, č. 5 (2010), s. 72-74

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Fényben és árnyékban : (Németh Zoltán Penge cimű kötetéről) / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 53, č. 4 (2010), s. 81-82

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

(Nem) levarrott szemhéjak alatt / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Kalligram, Roč. 20, č. 1 (2011), s. 66-67

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Fény és arany : Eric Whitacre zenei albumáról / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 54, č. 2 (2011), s. 88-90

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Örök 79 / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 54, č. 3 (2011), s. 79-81

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

A Mari hónaljától a magvető imájáig : a Néma éj cimű CD-ről / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Irodalmi szemle, Roč. 54, č. 4 (2011), s. 89-90

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Egy családtörténet radikális jelenidejűsítése / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Alföld, Roč. 62, č. 4 (2011), s. 124-126

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Mindig hattyú / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Kalligram, Roč. 22, č. 3 (2013), s. 89-91

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

A mindenkori vaj / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Tiszatáj, Roč. 67, č. 6 (2013), s. 119-120

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Jankovits László: Nobilis ingenio. Janus Pannonius költészete / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Fórum: társadalomtudományi szemle, Roč. 15, č. 4 (2013), s. 148-151

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

Az érzékek sakktáblája / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Bárka, Roč. 22, č. 5 (2014), s. 93-95

Kategória

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Názov

A homokóra két edénye / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Műút, Roč. 59, č. 5 (2014), s. 68-70

Kategória

EDJ - Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch

Názov

A görög virtuális újjáéledése / Anikó Polgár, Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Új szó, príl. Gondolat, roč. 55, č. 160 (2002), s. 9

Kategória

EDJ - Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch

Názov

A harmonikus egység vágya / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Magángaléria, Dunajská Streda : Lilium aurum, 2004 S. 24-25

Kategória

EDJ - Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch

Názov

Minotaurusz lakcíme : kalandok a szonett labirintusában / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Disputák között, Šamorín : Fórum kisebbségkutató intézet, 2004 S. 197-200

Kategória

EDJ - Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch

Názov

Permanens reneszánsz / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Visszhang, Budapest : Hungarovox, 2005 S. 276-277

Kategória

EDJ - Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch

Názov

Otthon lenni a test kéjes börtönében / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Visszhang, Budapest : Hungarovox, 2005 S. 259-261

Kategória

EDJ - Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch

Názov

A gondolkodó ember Erósza / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Visszhang, Budapest : Hungarovox, 2005 S. 127-129

Kategória

EDJ - Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch

Názov

A pothosz zengő partjain / Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Új szó, príl. Szalon. Roč. 60, č. 34 (2007), s. 15

Kategória

FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Názov

Beniczky, Péter: Gyémánt hasad vértűl / zost. a aut. dosl. Zoltán Csehy

Vyd. údaje

Bratislava : Dunajská Streda, 2002

Kategória

FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Názov

Nova Posoniensia / zost. Katarína Misadová, Zoltán Csehy

Vyd. údaje

Bratislava : Kalligram, 2011

Kategória

FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Názov

Nova Posoniensia 2 / zost. Misad Katalin, Csehy Zoltán

Vyd. údaje

Bratislava : Kalligram, 2012

Kategória

FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Názov

Nova Posoniensia 3 / zost. Misad Katalin, Csehy Zoltán

Vyd. údaje

Bratislava : Kalligram, 2013

Kategória

GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Názov

Gyöngyösi redivivus - az új életre kelt Gyöngyösi / aut. interv. Zoltán Csehy ; účast. interv. József Jankovics

Zdroj. dokument

Pomogáts-változatok, Budapest : Littera nova, 2005 S. 103-108

Kategória

GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Názov

A gobelin-effektus és az Agossini-rejtély : Tőzsér Árpáddal Csehy Zoltán beszélget / účast. interv. Árpád Tőzsér ; aut. interv. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Nyelvi álarcok : tizenhárman a fordításról, Budapest : Balassi kiadó, 2008 S. 255-268

Kategória

GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Názov

Az irodalom nem kukkolda : Déri Balázzsal Csehy Zoltán beszélget / účast. interv. Balázs Déri ; aut. interv. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Nyelvi álarcok : tizenhárman a fordításról, Budapest : Balassi kiadó, 2008 S. 52-63

Kategória

GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Názov

A fordítás mint az örök átváltozás képességével megáldott szöveg : Csehy Zoltánnal Németh Zoltán beszélget / účast. interv. Zoltán Csehy ; aut. interv. Zoltán Németh

Zdroj. dokument

Nyelvi álarcok : tizenhárman a fordításról, Budapest : Balassi kiadó, 2008 S. 19-27

Kategória

GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Názov

Kamatlábak helyett verslábak : (Csehy Zoltán interjúja Blénesi Évával az Olvass, bolyongj, szeress. A humanista Faludy önteremtése és világteremtése című monográfiájáról) / aut. interv. Zoltán Csehy ; účast. interv. Éva Blénes

Zdroj. dokument

Forrás, Roč. 44, č. 5 (2012), s. 104-112

Kategória

GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Názov

Lubię opowiadać, obgadywać, pleść : z Zoltanem Csehym rozmawia Roland Orcsik / aut interv. Roland Orcsik ; účast. interv. Zoltán Csehy

Zdroj. dokument

Literatura na świecie, Č. 11-12 (2012), s. 243-255