Termín magisterskej štátnej skúšky

Katedra maďarského jazyka a literatúry FiF UK

Štátne záverečné MAGISTERSKÉ skúšky

pre študijné programy

Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax

Maďarský jazyk a literatúra (v kombinácii)

Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMÍNY ŠTÁTNEJ SKÚŠKY

27. august 2024 (utorok)

 

VŠEOBECNÉ POKYNY

 

Na rámcový termín štátnej magisterskej skúšky a obhajoby záverečnej práce sa treba prihlásiť

od 01. júla 2024 do 05. júla 2024 prostredníctvom AISu

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/statne-skusky/

 

a najneskôr do 15. júla 2024 je potrebné poslať mail na sekretariát KMJL (magdalena.elzerovauniba.sk) s uvedením mena, študijného programu a konkrétneho termínu štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce.

 

Odvolať prihlášku je možné len písomnou formou (mailom) na katedre najneskôr do 5 pracovných dní pred konaním štátnej skúšky.

Ak sa študentka/študent z vážnych a preukázateľných dôvodov na štátnej skúške nemohla/nemohol zúčastniť, ospravedlní sa písomne prostredníctvom študijného oddelenia FiF UK do 3 pracovných dní po termíne konania štátnej skúšky.

 

Presný časový harmonogram štátnej skúšky bude zverejnený na webových stránkach KMJL 3 dni pred konaním štátnej skúšky. Detailnejšie informácie o forme a priebehu štátnych skúšok zverejníme v dostatočnom predstihu pred ich konaním.