Študijné programy 2024/2025

Milí stredoškoláci!


Chcete sa venovať maďarskému jazyku a maďarskej literatúre? Chcete študovať cudzie jazyky a kultúry? Láka Vás práca žurnalistu, editora?

 

Katedra maďarského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v akademickom roku 2024/2025 otvára nasledujúce študijné programy:

 

  • jednoodborový študijný program:

maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax

  • prekladateľstvo a tlmočníctvo:

maďarský jazyk a kultúra – grécky jazyk a kultúra

maďarský jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra

  • učiteľstvo a pedagogické vedy:

maďarský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra

maďarský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra

maďarský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra

maďarský jazyk a literatúry  – história

 

Podrobnejšie informácie nájdete tu: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kmjl/studium/

 

Facebooková stránka katedry: https://www.facebook.com/pozsonyimagyartanszek/

 

Instagramová stránka katedry: https://www.instagram.com/pozsonyimagyartanszek/

 

Bližšie informácie cez e-mail:

Sekretariát: magdalena.elzerovauniba.sk

Tel.: 02/9013 1484

 

Dôležitá informácia!!! Na naše študijné programy sa študenti dostanú BEZ prijímacích skúšok.