Mgr. Dominik Sadloň

Vedecká práca

Teória informácie, filozofia informácie a jej metodológia.

Publikácie

Aktívne vedecké projekty

Vzdelanie

  • od roku 2018: doktorandské štúdium filozofie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
  • 2016 – 2018: magisterské štúdium filozofie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
  • 2013 – 2016: bakalárske štúdium filozofie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

Osobné informácie

  • Narodený 31. 3. 1994 v Bratislave