Mgr. Tomáš Kollárik

Vedecká práca

logický determinizmus, logický fatalizmus

Vzdelanie

  • 2010 – 2015: magisterské štúdium filozofie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

Osobné informácie

  • Narodený 10. 9. 1987 v Bratislave