Mgr. Tomáš Kollárik, PhD.

Vedecká práca

logický determinizmus, logický fatalizmus

Výber z najnovších publikácií

Aktívne vedecké projekty

Vzdelanie

  • 2015 – 2020: doktorandské štúdium filozofie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
  • 2010 – 2015: magisterské štúdium filozofie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

Osobné informácie

  • Narodený 10. 9. 1987 v Bratislave