Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doc. PhDr. Igor Hanzel, CSc.

Vedecká práca

Metodológia prírodných a spoločenských vied.

Publikácie

Výber z najnovších publikácií na stiahnutie

Aktívne vedecké projekty

Vzdelanie

  • 1987: CSc., filozofia, Filozofická fakulta UK v Bratislave
  • 1983 – 1987: štúdium teoretickej fyziky na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave
  • 1981: PhDr., filozofia, Filozofická fakulta UK v Bratislave
  • 1976 – 1981: štúdium filozofie a fyziky na Univerzite Komenského v Bratislave
  • 1972 – 1976: Gymnázium Vazovova 6, Bratislava
  • 1963 – 1972: Základná škola v Halle (Nemecko) a v Bratislave

Osobné informácie

  • Narodený 11. 6. 1957 v Bratislave