Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Daniela Glavaničová

Výučba v aktuálnom semestri

Pozri úplný rozvrh vyučujúcej.

Vedecká práca

deontická logika, filozofia fikcie, hyperintenzionálna sémantika, filozofická logika, aplikovaná logika, filozofia jazyka

Publikácie

Výber z najnovších publikácií na stiahnutie

Aktívne vedecké projekty

Vzdelanie

  • od r. 2016: doktorandské štúdium systematickej filozofie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
  • 2014 – 2016: magisterské štúdium filozofie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
  • 2011 – 2014: bakalárske štúdium filozofie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

Osobné informácie

  • Narodená 24. 5. 1992 v Galante